Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Indywidualny rachunek podatkowy. Zmienione zostało miejsce w programie służące do wskazania indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z zaliczek i deklaracji PIT od 1 stycznia 2020.

Na karcie urzędu skarbowego, na zakładce [Rachunki] usunięta została sekcja Indywidualne rachunki podatkowe.

W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje dodana została sekcja Indywidualny rachunek podatkowy firmy. W tym miejscu należy wskazać indywidualny rachunek podatkowy danej firmy, wykorzystywany podczas generowania płatności z deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR.

Dostępny jest link do Generatora mikrorachunku umożliwiający sprawdzenie numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego kliknięciu otwierana jest strona: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego Po wygenerowaniu na tej stronie numeru rachunku należy go skopiować i wkleić w polu Numer rachunku w programie Comarch ERP XL HR.

W przypadku dodawania nowej bazy danych, w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku Podaj dane właściciela/przedstawiciela i Urzędu Skarbowego umożliwiono określenie indywidualnego rachunku podatkowego firmy korzystając z Generatora mikrorachunku. Określony tu mikrorachunek przenoszony jest do Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje.

Podczas zapisywania deklaracji następuje weryfikacja czy uzupełniony został indywidualny numer podatkowy (odpowiedni dla określonego typu deklaracji) który ma pojawić się na płatności. Jeżeli nie został określony, wówczas pojawia się komunikat:

Na oknie z komunikatem dostępny jest link do Generatora mikrorachunku wraz z polem do uzupełnienia numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego uzupełnieniu i zapisaniu zmian za pomocą ikony  , numer rachunku zostaje zapisany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje. Podany tu numer rachunku umieszczony zostaje na płatności z deklaracji. Wybór opcji Anuluj zmiany (kliknięcie ikony ) powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie płatności bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego. Należy uzupełnić go na płatności przed eksportem przelewów do banku bądź wydrukowaniem formularza przelewu.

Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszych wersji, jeżeli indywidualny rachunek podatkowy firmy uzupełniony był na karcie urzędu skarbowego wskazanego w  Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w polach kolejno: US (PIT-4R, CIT-8), US (PIT-8AR) bądź US (VAT), jest on przenoszony do pola Numer rachunku w Konfiguracji Firmy jako Indywidualny rachunek podatkowy firmy.

2. Weryfikacja numerów rachunków bankowych. Umożliwiono weryfikację numeru rachunku bankowego kontrahenta w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów niezależnie od kwoty dokumentu.

W przypadku seryjnej weryfikacji z poziomu listy płatności w preliminarzu, sprawdzane są wszystkie zaznaczone dokumenty niezależnie od kwoty. Dokumenty te powinny spełniać określone warunki:

  • weryfikowane płatności muszą znajdować się w rejestrze o typie konto bankowe;
  • NIP kontrahenta musi być polskim numerem NIP,
  • weryfikowane pozycje muszą być dokumentami rozchodowymi.

Jeżeli chodzi o weryfikację z poziomu formularzy dokumentów umożliwiono określenie sposobu działania programu. W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dodana została sekcja Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT zawierająca parametr Niezależnie od kwoty dokumentu. W przypadku kiedy jest niezaznaczony (domyślne ustawienie dla nowych baz i konwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2020.2.1) weryfikowane są wyłącznie dokumenty, dla których łączna kwota brutto jest większa niż 15.000 PLN. Jest to działanie programu zgodne z dotychczasowym.

Po zaznaczeniu parametru weryfikowane są dokumenty bez względu na ich kwotę. Podobnie jak w przypadku weryfikacji seryjnej, dokumenty muszą spełniać warunek dotyczący polskiego numeru NIP oraz znajdować się w rejestrze bankowym. Działanie parametru dotyczy eksportu płatności do banku.

3. Filtrowanie. Wprowadzono zapamiętywanie ostatnio wybieranych filtrów w nagłówkach kolumn. Podczas otwierania okna program przywraca filtry zastosowane przez danego operatora.

Poprawiono

1. Konfiguracja wydruków. Jeżeli domyślny dla danego operatora wydruk posiada warunek z nieprawidłową składnią, nie pojawia się on na rozwijalnej liście wydruków.

2. Operacje seryjne. Dla operacji seryjnych na liście kontrahentów usunięto opcję Dodaj do paska szybkiego dostępu.

3. Comarch ERP Migrator. Poprawiono import zagranicznych kontrahentów.

Kasa/Bank

Nowości

1. Lista zapisów bankowych i weryfikacja rachunków bankowych. Na liście zapisów kasowych/bankowych wprowadzono operację seryjną, która umożliwia weryfikację rachunku bankowego wprowadzonego na zapisie w Wykazie podatników VAT (Biała księga)). Weryfikacja wykonywana jest dla zaznaczonych zapisów bankowych na dzień odczytany z daty zapisu. Sprawdzeniu podlegają zapisy wystawione dla kontrahenta, będące rozchodem i znajdujące się w rejestrze bankowym.

Zmiany

1. Rejestr kasowy i informacja o MPP. W Preliminarzu płatności na zdarzeniach znajdujących się w rejestrze kasowym udostępniono informację o MPP. Analogicznie jak na zdarzeniach w rejestrze bankowym wyświetlany jest parametr MPP-podzielona płatność, a po jego zaznaczeniu dodatkowe informacje o kwocie podatku, numerze NIP, numerze dokumentu.

2. Weryfikacja rachunku bankowego i operacje seryjne. Weryfikacja rachunku bankowego wykonywana za pomocą operacji seryjnej z poziomu listy zapisów kasowych/bankowych oraz listy zdarzeń w Preliminarzu płatności sprawdza rachunek bankowy bez względu na kwotę dokumentu. Pozostałe warunki weryfikacji nie uległy zmianie.

3. Weryfikacja rachunku bankowego przy eksporcie do banku. Przy eksporcie przelewów umożliwiono weryfikację rachunku bankowego niezależnie od kwoty płatności (domyślnie obowiązuje warunek na 15 000 zł). W tym celu należy wejść do Konfiguracji firmy / Ogólne / Parametry i w sekcji Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT zaznaczyć parametr Niezależnie od kwoty dokumentu (domyślnie parametr nie jest zaznaczony).

Parametr ten ma wpływ na weryfikację jaka ma miejsce przy eksporcie przelewów oraz na weryfikację zaznaczonych dokumentów na liście w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej, na formularzu faktury zakupu, korekcie faktury sprzedaży, dokumencie w rejestrze VAT zakupu, dokumencie korekty w rejestrze VAT sprzedaży, dokumencie w ewidencji dodatkowej kosztów, korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów.

Poprawiono

1. Preliminarz płatności. W niektórych sytuacjach w Preliminarzu płatności po usunięciu filtra z nagłówka kolumny na liście zdarzeń przycisk do Operacji seryjnych pozostawał nieaktywny. Działanie poprawiono.

 

Czy ten artykuł był pomocny?