Opisy rodzajów dni wolnych do karty pracy

Słownik z predefiniowanymi 7  pozycjami z możliwością dodania przez użytkownika  własnych opisów rodzajów dni wolnych. Oznaczenia dla dni wolnych i świątecznych mogą zostać użyte w trakcie tworzenia serii kalendarza, definiowania kalendarza oraz planu pracy.

Docelowo, opis służy do wykazania  rodzajów dni wolnych na wydruku Karty pracy (wydruk ze szczegółami).

Konfiguracja Firmy/ Płace/Opis rodzajów dni wolnych do karty pracy

Czy ten artykuł był pomocny?