Formularz banku – zakładka Import/Eksport

Zakładka [Import/Eksport] zawiera informacje wykorzystywane podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem.

Format importu wyciągów bankowych – lista predefiniowanych formatów (z wyjątkiem formatów xml). Do importu Użytkownik może wybrać jeden z predefiniowanych w programie formatów niemodyfikowalnych: Citi Handlowy – MT940 i MT942 (standardowy), Citi Handlowy – XML (import) (standardowy), MT940 (standard), MT940 (BGŻ), MT940 (BRE), MT940 (IDEA BANK) oraz MT940 (PBS) oraz formaty typu webservice.

Format eksportu dla przelewów zwykłych – system Comarch ERP XL HR obsługuje standardowe formaty predefiniowane w programie:

 • Alior Bank WebService,
 • BANKZKH,
 • BNP Paribas WebService,
 • BNP Paribas WebService (dawniej Raiffeisen),
 • BPH BusinessNet (import)/PekaoBIZNES24 (import),
 • Citi Handlowy – API,
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml),
 • CitiBank,
 • CitiDirect,
 • Elixir-O – BPH,
 • Elixir-O iBRE,
 • ING WebService,
 • KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT (import),
 • KASAZKH,
 • KB24 – Kredyt Bank (eksport),
 • mBank WebService,
 • Millennium WebService,
 • Pekao WebService,
 • PKO BP WebService
 • Przelewy krajowe (xml),
 • Przelewy SEPA (xml),
 • Przelewy SEPA BZWBK (xml),
 • Przelewy walutowe (xml),
 • Santander WebService,
 • US – Bank Śląski,
 • Videotel
 • ZUS – Bank Śląski

oraz formaty utworzone przez użytkownika.

Jeśli firma nie korzysta z elektronicznej wymiany danych – wybieramy opcję – brak -. Format ten będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów zwykłych.

Format eksportu dla MPP – format, który będzie wykorzystywany przy eksporcie przelewów, dla które oznaczono jako przelewy realizowane mechanizmem podzielonej płatności.

Format eksportu dla przelewów US – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do urzędów skarbowych. Pole niewidoczne, gdy dla eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów WebService

Format eksportu dla przelewów ZUS – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do ZUS. Pole niewidoczne, gdy dla eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów WebService

Uwaga
Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być eksportowane jako przelewy zwykłe. W przypadku korzystania z formatów definiowalnych w polu Format eksportu dla przelewów do ZUS należy wskazać format taki, jak dla przelewów zwykłych.

Czy ten artykuł był pomocny?