Jak zabezpieczyć serwer baz danych?

Bezpieczeństwo danych jest kluczowym elementem, na który należy zwrócić uwagę w firmie. Właściwe zabezpieczenie serwera bazodanowego ograniczy możliwość nieuprawnionego dostępu lub utraty danych.

Comarch ERP Optima podczas instalacji i tworzenia baz danych ustanawia dostępy do serwera, aby umożliwić komunikację aplikacji z serwerem SQL. Ustawiane jest domyślne hasła, które administrator powinien zmienić zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Jak zmienić hasło użytkownika CDNOperator? 
Jak zmienić hasło użytkownika ‘SA’?

Dodatkowe zabiegi, które poprawią bezpieczeństwo danych wymieniono poniżej:

  1. Gdy w organizacji funkcjonuje domena Windows, można przełączyć logowanie do serwera SQL na logowanie domenowe, dzięki czemu nie trzeba określać dodatkowych haseł dostępowych i łatwiej zarządzać uprawnieniami.
  2. Serwer baz danych jest zainstalowany na systemie operacyjnym, dlatego należy zadbać o jego regularną aktualizację. W szczególności należy korzystać z wersji systemu operacyjnego wspieranego przez producenta.
  3.  Należy pamiętać o aktualizacjach serwera SQL.
  4. Istotnym elementem bezpieczeństwa jest zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe i regularne skanowanie systemu.
  5. Należy korzystać z zapory celem ograniczenia komunikacji z serwerem, aby tylko niezbędne aplikacji miały dostęp do baz danych.
  6. Należy ograniczyć fizyczny dostęp do komputera, na którym są przechowywane bazy danych.

Czy ten artykuł był pomocny?