Magazyn walut – zakładka Dostępne środki

Lista dostępnych środków dla danego rejestru. Zawiera BO magazynu walut oraz wpłaty na rachunek bankowy/do kasy, które są przeznaczone do rozliczenia (mają zaznaczony parametr Magazyn walut).

Lista zawiera następujące informacje:

  • Kwota w walucie – kwota przeznaczona do rozliczenia w walucie rejestru,
  • Kwota w walucie systemowej (PLN) – kwota przeznaczona do rozliczenia,
  • Typ kursu,
  • Data kursu,
  • Mianownik kursu,
  • Licznik kursu,
  • Numer dokumentu – obcy,
  • Numer wewnętrzny,
  • Data operacji.

Lista wyświetlana jest wg daty operacji – dokumenty filtrowane są od najstarszego.

Lista wyświetlana jest dla konkretnego rejestru kasowego/bankowego. Wybór tego rejestru odbywa się poprzez wybór z rozwijalnej listy rejestrów.

Zakres dat – parametr ten jest domyślnie odznaczony przy wejściu na listę. Jeżeli w rejestrze jest bardzo dużo zapisów, można zaznaczyć parametr i odpowiednio wskazać zakres dat, co zwiększy czytelność listy.

Szukaj – na liście dostępne jest wyszukiwanie pod klawiszem lornetki. Po wpisaniu ciągu znaków w polu Szukaj należy użyć klawisza Znajdź.

Możliwy jest również podgląd zaznaczonego dokumentu klawiszem lupy.

Zapisy wyświetlone na liście można również wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego.

Dostępne środki na magazynie walut

Czy ten artykuł był pomocny?