Definiowanie słownika

image_print

Aby dodać nowy słownik uniwersalny, należy wskazać grupę na strukturze drzewa i wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Słowniki w menu głównym.

Formularz definiowania nowego słownika uniwersalnego

Na formularzu nowego słownika należy zdefiniować następujące dane:

 • Grupa – pole nieedytowalne wskazujące grupę, do której dodawany jest słownik
 • Nazwa – pole obowiązkowe, które może zawierać do 50 dowolnych znaków
 • Pole zmiany języka tłumaczeń – funkcja wyboru języka tłumaczenia nazwy słownika oraz jego wartościPo wprowadzeniu nazwy w języku systemowym użytkownik wybiera z listy nowy język, po czym w polu Nazwa wprowadza odpowiednią wartość. Gotowe tłumaczenia nazw słowników predefiniowanych są dostępne w językach wspieranych, tj. angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Wprowadzone tłumaczenie może zostać usunięte poprzez wykasowanie wpisanej wartości w polu Nazwa.Analogicznie odbywa się tłumaczenie nazw wartości słownika. Po zmianie języka w oknie wyboru, pola dla wartości podlegających tłumaczeniu w sekcji Wartości słownika zostają podświetlone na żółto. Opcja wprowadzania tłumaczeń dostępna jest wyłącznie dla wartości typu Tekst.
  Tłumaczenia można dodawać w językach dostępnych w słowniku uniwersalnym Języki.

Uwaga
Nie można usunąć tłumaczenia w języku systemowym, czyli w predefiniowanym języku bazy danych.

 • Systemowy – parametr nieedytowalny, zaznaczony tylko w przypadku edycji słownika predefiniowanego w systemie
 • Typ wartości – określa format wprowadzanej wartości. Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z predefiniowanych typów:
  • Tekst
  • Liczba rzeczywista
  • Liczba całkowita
  • Wartość logiczna – parametr zaznaczony/odznaczony
  • Liczna naturalna
  • Data – format rrrr-mm-dd
   Pole aktywne do momentu wprowadzenia pierwszej wartości słownika. Ewentualna zmiana typu jest możliwa dopiero po usunięciu wszystkich wartości definiowanego słownika.
 • Wartości słownika – lista wartości definiowanego słownika. Dodawanie wartości odbywa się analogicznie do wprowadzania wartości z poziomu listy słowników. W przypadku edycji słownika systemowego na liście widoczne są wartości predefiniowane w systemie.

Uwaga
Wartości danego słownika muszą być unikalne. Nie można dodać dwóch takich samych wartości do listy w ramach danego słownika.

Uwaga
Nie można dodać kilku słowników uniwersalnych o takich samych nazwach.

Czy ten artykuł był pomocny?