Lista predefiniowana

image_print

Predefiniowane słowniki uniwersalne zostały pogrupowane według obszarów funkcjonalnych, w których są wykorzystywane. Opisy poszczególnych grup słownikowych znajdują się w artykułach poświęconych konkretnym obszarom funkcjonalnym:

 • Atrybuty
 • CRM 
 • Przetwarzanie danych osobowych 
 • Reklamacje
 • Środki trwałe
 • Transakcje
 • Typy kont księgowych
 • Wydruki rejestru sprzedaży
 • Wydruki rejestru zakupu
 • Ogólne
  Część słowników tej grupy została opisana w artykułach z kategorii Handel i Magazyn. Pozostałe słowniki tej grupy:

  • Typy komunikatorów – wartości słownika wykorzystywane w definicji danych kontaktowych kontrahenta
  • Rodzaje stanowisk – wartości słownika wykorzystywane w definicji osoby kontaktowej i określające jej powiązanie z kontrahentem (Administrator, Dyrektor, Pracownik itd.)
  • Tytuły – zwroty wykorzystywane w definicji osoby kontaktowej, wartości predefiniowane to Pan, Pani
  • Tytuły naukowe – wartości wykorzystywane w definicji osoby kontaktowej
  • Typy załączników – wartości wykorzystywane przy dodawaniu załącznika do obiektu. Dla typu załącznika określa się miejsce zapisywania pliku, jego maksymalny rozmiar, dostępne rozszerzenia oraz możliwość kompresji (Tak, Nie lub opcja Test, dzięki której użytkownik może sprawdzić, czy rezultat kompresji pliku jest zadowalający)
  • Typy kosztów – wartości wykorzystywane w jednym z procesów BPM określające rodzaje kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • Grupy stawek VAT – w zależności od języka bazy danych automatycznie zostają zaznaczone parametry Aktywna i Domyślna dla danej grupy stawek VAT:

   PL
   – dla bazy w języku polskim
   UK – dla bazy w języku angielskim
   DE – dla bazy w języku niemieckim
   AT – dla bazy w języku niemieckim (AT)
   FR – dla bazy w języku francuskim
   ES – dla bazy w języku hiszpańskim
   Tylko jedna grupa stawek VAT może być grupą domyślną. Użytkownik może w każdym momencie aktywować wybrane grupy oraz zmienić domyślność danej grupy. Słownik ten wykorzystywany jest w celu definiowania stawek VAT w strukturze wielofirmowej w zależności od firmy. Aktywne wartości ze słownika można wskazać na formularzu definiowania nowego centrum typu Firma.
  • Języki – wartości wykorzystywane w przypadku obiektów, dla których istnieje możliwość dodawania tłumaczeń, tj. atrybuty, artykuły i słowniki. Domyślnie dostępnymi językami w słowniku są: polski, angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Użytkownik ma również możliwość dodawania/usuwania własnych języków oraz modyfikacji nazwy i aktywności domyślnie dostępnych języków. Język dezaktywowany nie jest prezentowany na listach rozwijalnych.
  • Typy urzędów – wartości wykorzystywane do definiowania nowych typów urzędów np. urząd miasta, izba celna
   Lista słowników uniwersalnych – grupa CRM
Wskazówka
We francuskiej wersji językowej systemu dostępny jest słownik Oznaczenie na wydrukach, w którym użytkownik może zdefiniować dodatkowy opis pojawiający się na wydrukach dokumentów rozchodowych.

Czy ten artykuł był pomocny?