Powiązanie atrybutu z obiektem

image_print

Aby przypisać dany atrybut do obiektu, należy wskazać go z poziomu Konfiguracja (Ogólne)Atrybuty, na zakładce Lista obiektów, w sekcji Atrybuty do dodania i wybrać przycisk [Powiąż] z grupy Powiązania obiektów w menu głównym. Atrybut zostanie wtedy przeniesiony do sekcji Atrybuty dodane, co oznacza, że został przypisany do obiektu.

Aby usunąć powiązanie atrybutu z obiektem, należy zaznaczyć odpowiedni atrybut w sekcji Atrybuty dodane i nacisnąć przycisk [Usuń powiązanie]. Atrybut zostanie wtedy przeniesiony z powrotem do sekcji Atrybuty do dodania.

W menu dostępne są standardowe przyciski zapisu zmian na liście oraz jej odświeżania.

Uwaga
Zmiany na zakładce Lista obiektów zapisywane są osobno dla każdego obiektu z listy. Oznacza to, że jeżeli użytkownik wprowadzi zmiany dla jednego obiektu i ich nie zapisze, to przy przejściu do innego obiektu z listy użytkownik zostanie zapytany, czy system ma zapisać zmiany.

Okno przypisywania atrybutu do obiektu

 

Czy ten artykuł był pomocny?