Struktura podległościowa

image_print

Struktura podległościowa pozwala na zdefiniowanie hierarchii między pracownikami oraz jednostkami w firmie, na podstawie której nadawane są uprawnienia związane z funkcjami CRM. Drzewo struktury dostępne jest z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura podległościowa.

W sytuacji, gdy nie zostanie ona zdefiniowana, dla operatora widoczne będą jedynie obiekty CRM związane z pracownikiem, na którego użytkownik jest zalogowany. Nie będą widoczne działania, zadania, terminarz, osoby kontaktowe oraz firmy innych pracowników.

Strukturę buduje się poprzez dodawanie nowych jednostek (centrów) oraz do nich zdefiniowanych w systemie pracowników. Pod przyciskiem [Dodaj] dostępne są opcje:

  • Dodaj jednostkę
  • Dodaj pracownika
[Pokaż podwładnych] – przycisk aktywny, gdy na drzewie struktury zaznaczony jest Kierownik. Po jego wybraniu prezentowana jest lista pracowników przypisanych do jego jednostki (centrum).

Struktura podległościowa

Czy ten artykuł był pomocny?