Uprawnienia operatorów

image_print

Z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów -> zakładka Inne uprawnienia dostępne są uprawnienia do:

Obszar CRM i jego uprawnienia oparte są o firmy zdefiniowane w strukturze podległościowej. Grupy osób wyszczególnionych dla tych uprawnień należy w tym wypadku rozumieć jako:

  • wszystkich pracowników – wszyscy pracownicy zdefiniowani w systemie
  • wszystkich współpracowników – grupa pracowników w obrębie jednej jednostki zdefiniowanej w strukturze podległościowej, do której należy pracownik powiązany z zalogowanym operatorem
  • pracowników w centrach podległych – grupa pracowników w obrębie jednej jednostki zdefiniowanej w strukturze podległościowej, do której należy pracownik powiązany z zalogowanym operatorem oraz grupy pracowników przypisanych do jednostek jej podległych

Czy ten artykuł był pomocny?