Dodawanie agentów podrzędnych

Agenta podrzędnego dodaje się w menu Więcej –> Struktura agentów.

Ikona Struktura agentów

W oknie dodawania nowego agenta podrzędnego należy podać kod agenta podrzędnego (ten sam kod należy podać podczas konfiguracji agenta podrzędnego) oraz wybrać właściwy produkt, który ma zostać zainstalowany. Spośród dostępnych produktów możliwe jest dodanie dla Comarch ERP Altum:

  • HQMaster – Centrala Serwer
  • HQ – Centrala Stanowisko
  • BIServer – Business Intelligence Serwer
Okno dodawania nowego agenta podrzędnego

Po dodaniu agenta podrzędnego będzie on widoczny w strukturze agentów.

Lista agentów podrzędnych

Po dodaniu agenta podrzędnego do struktury agentów w konfiguracji zostanie dodana nowa sekcja Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych. W polu tym należy podać nazwę lub IP serwera, na którym zainstalowany jest agent główny oraz port (domyślny 11365).

Okno konfiguracji agenta podrzędnego

 

Czy ten artykuł był pomocny?