Konfiguracja agenta podrzędnego

Przed instalacją agenta podrzędnego parametr Podłącz tego agenta do serwera Comarch powinien być odznaczony. Agent podrzędny będzie się łączył do agenta głównego. W polu Kod agenta należy podać kod, który został zdefiniowany dla agenta podrzędnego w ustawieniach agenta głównego. W polu Adres agenta nadrzędnego należy podać nazwę lub IP serwera oraz port, na którym zainstalowany jest agent główny.

Okno prekonfiguracji agenta podrzędnego

Po pierwszym uruchomieniu agenta podrzędnego należy uzupełnić pola Host:

  • Połącz z agentem nadrzędnym – nazwa lub IP serwera oraz port, na którym zainstalowany jest agent główny,
  • Konfiguruj usługę dla agenta nadrzędnego – nazwa lokalnego komputera oraz port, na którym zainstalowany jest agent podrzędny.
Okno Konfiguracji agenta podrzędnego

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?