Faktura VAT wygenerowana do dokumentu handlowego

Faktury VAT generowane są automatycznie poprzez zatwierdzenie dokumentu handlowego sprzedaży lub zakupu, a także korekty wartościowej lub ilościowej dla takiego dokumentu. Takie faktury VAT powstają automatycznie na podstawie dokumentu źródłowego i umieszczane są w odpowiednim rejestrze zakupu lub sprzedaży (domyślnym dla danego typu dokumentu lub przypisanym do serii), przyjmując ustawienia pochodzące z definicji tego rejestru.

Jeśli na definicji rejestru w sekcji Rodzaj została wybrana jedna z następujących opcji Towar, Usługi, Koszty, Środki trwałe, Środki transportu, Nieruchomości, Usługi rozlicza odbiorca, to faktura VAT dziedziczy to ustawienie bez względu na to jakiego typu artykuły (towar, usługa) zostały wprowadzone na dokumencie handlowym, do którego została wygenerowana ta faktura.

Jeśli na definicji rejestru w sekcji Rodzaj została wybrana opcja Towar/Usługi, to na automatycznie generowanej fakturze VAT następuje standardowe rozbicie elementów: na te powiązane z towarem i te powiązane z usługą. Rozbicie to następuje względem typu kart artykułów (towar, usługa) użytych na dokumencie handlowym. Na fakturze VAT elementy zostaną pogrupowane względem rodzaju, w efekcie czego faktura będzie zawierać jeden element o rodzaju Towar i jeden o rodzaju Usługa, dotyczące danej stawki podatku.

Przykład
Na dokumencie handlowym Faktura sprzedaży znajdują się dwa elementy w tej samej stawce 23% – jeden to artykuł typu Towar, a drugi Usługa.

Wariant A

  • Na definicji domyślnego rejestru ustawiono w sekcji Rodzaj opcję Towar
  • Po zatwierdzeniu faktury sprzedaży, na dokumencie FSV jest jeden element o typie Towar

Wariant B

  • Na definicji domyślnego rejestru ustawiono w sekcji Rodzaj opcję Towar/Usługi

Po zatwierdzeniu faktury sprzedaży, na dokumencie FSV są dwa elementy – jeden o typie Towar, drugi o typie Usługi

Czy ten artykuł był pomocny?