Filtrowanie zapisów księgowych na koncie w oparciu o opis analityczny

W związku z możliwością dokonywania opisu analitycznego na zapisie księgowym, system umożliwia filtrowanie dekretów na koncie księgowym w oparciu o opis analityczny. Użytkownik ma taką możliwość ze wszystkich poziomów, z których może zostać wyświetlona lista zapisów księgowych na koncie, tj.: Księgowość → Konto, Lista rozrachunków/Dodaj/Powiąż tylko dekrety, Plan Kont/Zapisy księgowe, Zestawienie obrotów i sald/Zapisy księgowe.

Filtrowanie dekretów na koncie w oparciu o opis analityczny

Po wybraniu przycisku Opis analityczny w filtrze na liście zapisów księgowych, zostanie otwarte okno Warunki opisu analitycznego, w którym użytkownik ma możliwość zdefiniowania filtra, uwzględniającego dekrety o określonych wartościach opisu analitycznego.

Okno warunki opisu analitycznego

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Przykład
Opis analityczny na zapisie księgowym dokonujemy w oparciu o dwa wymiary: Centrum, Lokalizacja

Użytkownik chce wyszukać dekrety, dla których dla wymiaru Centrum wskazano wartość: Dział sprzedaży lub Dział produkcji, a dla wymiaru Lokalizacja wskazano wartość: Kraków

Filtr można zdefiniować w dwojaki sposób:

Filtrowanie dekretów w oparciu o opis analityczny – sposób I
Filtrowanie dekretów w oparciu o opis analityczny – sposób II

Czy ten artykuł był pomocny?