Klasyfikacja środków trwałych

Klasyfikacja środków trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz do badań statystycznych.

Lista klasyfikacji środków trwałych

Lista KŚT dostępna jest z poziomu Konfiguracja → Środki trwałe pod przyciskiem [Klasyfikacja środków trwałych].

Lista Klasyfikacja środków trwałych

Kolumny dostępne na liście KŚT:

  • Symbol
  • Nazwa
  • Stawka – stawka amortyzacji
  • Pozycja

Użytkownik może zdefiniować nazwy KŚT w różnych językach, które są dostępne w systemie. Nazwa KŚT wyświetlana jest zawsze w języku, w którym użytkownik loguje się do systemu. Jeżeli nazwa nie została zdefiniowana w języku logowania, wówczas zostanie wyświetlona w języku systemowym (języku bazy danych).

Dodanie klasyfikacji środka trwałego

Możliwości dodania KŚT:

  • dodanie ręczne [Dodaj]
  • import z serwerów Comarch [Import KŚT] – przycisk dostępny tylko w polskiej wersji językowej
Uwaga
Opcja importu KŚT dostępna jest jedynie dla użytkowników, którzy posiadają aktualny klucz licencyjny.

Po wybraniu przycisku [Import KŚT] wyświetlone zostanie okno umożliwiające określenie parametrów importu:

  • Nie wykonuj importu, jeżeli źródło jest starsze niż dla ostatnio wykonanego importu – (parametr dostępny przy kolejnych próbach importu, przy pierwszym imporcie jest niedostępny) domyślnie zaznaczony – import nie zostanie przeprowadzony, jeżeli plik danych KŚT znajdujących się na serwerze nie został zaktualizowany od czasu poprzednio realizowanego importu. W przypadku odznaczenia parametru dane zostaną pobrane niezależnie od daty utworzenia pliku danych KŚT.
  • Aktualizuj istniejące i dopisz nowe – system importuje nowe pozycje KŚT oraz aktualizuje istniejące. Parametrem identyfikującym pozycję KŚT jest jej symbol.
Uwaga
W przypadku, gdy na liście KŚT znajduje się więcej niż jedna pozycja o tym samym symbolu, system pominie aktualizację tych danych. Informacja zostanie wyświetlona w logu po zakończeniu procesu importu.
  • Tylko nowe – system importuje wyłącznie nowe pozycje KŚT, nie aktualizuje istniejących
Parametry importu Klasyfikacji środków trwałych

Czy ten artykuł był pomocny?