Kwalifikacja faktur do pól deklaracji

Parametry wybrane na elemencie faktury VAT determinujące ujęcie dokumentu w określonym polu deklaracji VAT-7/VAT-27/VAT-UE:

 • Krajowa – rodzaj transakcji wskazany na zakładce Ogólne
  • Wartość parametru: Kraj, Taxfee (dostępny na dokumentach sprzedażowych), Podatnikiem jest nabywca (dostępny na dokumentach sprzedażowych)
 • Wewnątrzwspólnotowa – rodzaj transakcji wskazany na zakładce Ogólne
  • Wartość parametru: Wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie, Wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie trójstronne, Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju (dostępny na dokumentach sprzedażowych), Podatnikiem jest nabywca (dostępny na dokumentach sprzedażowych)
 • Pozaunijna – rodzaj transakcji wskazany na zakładce Ogólne
  • Wartość parametru: Import, Eksport (dostępny na dokumentach sprzedażowych), Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju (dostępny na dokumentach sprzedażowych), Podatnikiem jest nabywca (dostępny na dokumentach sprzedażowych)
 • Odliczenia VAT – parametr dostępny na dokumentach zakupowych
  • Wartość parametru: Tak, Nie, Warunkowo
 • VAT-7 – wartość parametru wskazuje, czy dany element ma zostać ujęty na deklaracji VAT-7
  • Wartość parametru: Tak, Nie
 • VAT-27 – parametr dostępny na dokumentach sprzedażowych dla rodzaju transakcji Krajowa. Jego wartość wskazuje, czy element ma zostać ujęty na deklaracji VAT-27. Jeśli dla parametru Krajowa wybrano wartość Podatnikiem jest nabywca, wartość parametru VAT-27 zostanie automatycznie ustawiona na
  • Wartość parametru: Tak, Nie
 • VAT-UE – parametr dostępny dla rodzaju transakcji Wewnątrzwspólnotowa. Jego wartość wskazuje, czy element ma zostać ujęty na deklaracji VAT-UE
  • Wartość parametru: Tak, Nie
 • Rodzaj – parametr dostępny na dokumentach sprzedażowych i zakupowych
  • Wartość parametru: Towary, Usługi, Koszty, Środki trwałe, Środki transportu, Nieruchomości, Usługi rozlicza odbiorca, Paliwo, Zakup kas rejestrujących, Spis z natury
 • Korekta podatku naliczonego – parametr dostępny na dokumentach zakupowych
  • Wartość parametru: Tak, Nie, Art.89b ust.1 ustawy, Art.89b ust.4 ustawy
 • W proporcji – parametr dostępny na dokumentach sprzedażowych. Służy do zaklasyfikowania danej sprzedaży jako opodatkowanej lub zwolnionej z opodatkowania, co pozwala na wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży do rozliczenia zakupu związanego ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną.
  • Wartość parametru: Uwzględniać, Nie uwzględniać, Tylko w mianowniku
 • Korekta podatku należnego WNT paliw – parametr dostępny na dokumentach sprzedażowych dla rodzaju transakcji Wewnątrzwspólnotowa. Służy do zaklasyfikowania faktury do pola deklaracji VAT-7 związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych
  • Wartość parametru: Tak, Nie

Dodatkowo kwalifikacja ujęcia pozycji faktury VAT w deklaracji odbywa się na podstawie daty deklaracji – pola W deklaracji VAT, na pozycjach faktury VAT. Użytkownik ma możliwość wskazania miesiąca oraz roku ujęcia w deklaracji VAT.

Opis wymaganych ustawień parametrów VAT w celu ujęcia elementów faktur VAT w poszczególnych polach na deklaracji VAT-7, VAT-27 i VAT-UE znajduje się w biuletynie Comarch ERP Altum Biuletyn techniczny – Deklaracje VAT (biuletyn skrócony).

Czy ten artykuł był pomocny?