Lista zestawień operacji

Uwaga
Zestawienia operacji są dostępne wyłącznie na francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej bazy danych.

 

Zestawienia operacji służą do przekazywania do banku weksli celem ich realizacji. Ujmowane są na nich nierozliczone operacje przychodowe.

Lista zestawień operacji dostępna jest z poziomu menu Finanse pod przyciskiem [Operacje].

Lista zestawień operacji

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

[Plik] – służy do wygenerowania pliku ZO do katalogu plików wymiany wskazanego w konfiguracji systemu

Lista zestawień operacji składa się z kolumn:

  • Dokument – numer systemowy dokumentu ZO, zgodny z definicją numeratora
  • Data wystawienia
  • Ilość zleceń – liczba pozycji zestawienia
  • Wartość – suma wartości wszystkich pozycji
  • Stan – stan dokumentu ZO. Kolumna może przyjąć jedną z wartości: Zainicjowany, Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Anulowany, Wysłany.
  • Plik – nazwa oraz ścieżka dostępu do wygenerowanego pliku
  • Opis
  • Waluta – waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Dodawanie zestawienia operacji

Dodawanie zestawienia operacji odbywa się analogicznie do dodawania zestawienia poleceń przelewów, co zostało opisane szczegółowo w artykule Zestawienia poleceń przelewów.

Uwaga
Podczas zapisywania elementu ZO/ całego dokumentu ZO lub zatwierdzania dokumentu ZO nie jest wymagane, aby pola Z rachunku i Na rachunek były uzupełnione. Walidacja ta jest przeprowadzana dopiero przy próbie wysłania dokumentu ZO do pliku.

 

Eksport poleceń do pliku

Eksport zestawienia operacji do pliku odbywa się analogicznie do eksportu zestawienia poleceń przelewów, co zostało szczegółowo opisane w artykule Zestawienia poleceń przelewów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?