Generowanie ZWE z prognozy popytu

Generowanie zamówień wewnętrznych jest możliwe jedynie z zatwierdzonej prognozy popytu.

Podczas generowania otwarte zostanie okno optymalizacji, które pozwala określić, czy ZWE ma zostać wygenerowane na wszystkie okresy i wszystkie magazyny, czy tylko na wybrane.

Okno optymalizacji generowania ZWE z PP

Magazyn docelowy, to magazyn zdefiniowany na prognozie popytu jako magazyn prognozy. Magazyn źródłowy, to magazyn, z którego mają zostać zamówione towary. Domyślnie podpowiadany jest magazyn domyślny dla dokumentu. Podlega on jednak edycji.

Uwaga
Przycisk [Generuj] jest aktywny, gdy zaznaczony zostanie przynajmniej jeden okres i jedna para magazynów oraz jeśli magazyn źródłowy jest różny od magazynu docelowego.

Kolejne zamówienia wewnętrzne można generować do momentu wykorzystania całej prognozowanej ilości.

Na zamówieniach wewnętrznych generowanych z PP każda partia towaru wyświetlona zostanie, jako osobna pozycja.

 

Czy ten artykuł był pomocny?