Generowanie ZZ z prognozy popytu

Generowanie zamówień zakupu jest możliwe jedynie z zatwierdzonej prognozy popytu.

Podczas generowania otwarte zostanie okno optymalizacji, które pozwala określić, czy ZZ ma zostać wygenerowane na wszystkie okresy i wszystkie magazyny, czy tylko na wybrane.

Okno optymalizacji generowania ZZ

Opcja Wszystkie – ma zastosowanie w przypadku, gdy zamawiany towar jest rozchodowany w krótkim okresie czasu. Dla planu długoterminowego zalecana jest opcja Wybrane. W ten sposób nie jest tworzony stan na magazynie, który może zalegać przez dłuższy czas, natomiast zapewniana jest ilość wymagana do bieżącego realizacji sprzedaży, bez niepotrzebnego przepełniania magazynów na kilka okresów w przód.

Po zaznaczeniu opcji Wybrane w sekcji Okresy i magazyny aktywowane zostają sekcje Wybór okresówWybór magazynów. Prezentują one informacje dotyczące okresów i magazynów prognozy zdefiniowanych na źródłowym dokumencie prognozy popytu. Przy każdej pozycji znajduje się kolumna Zamawiaj, która pozwala określić czy dany okres i magazyn mają zostać uwzględnione przy generowaniu zamówienia zakupu.

Kolejne zamówienia zakupu można generować do momentu wykorzystania całej prognozowanej ilości.

Na zamówieniach zakupu generowanych z PP każda partia towaru wyświetlona zostanie, jako osobna pozycja.

 

Czy ten artykuł był pomocny?