Okresy operacji handlowych niezależne od okresów obrachunkowych

Podczas dodania pierwszego okresu operacji handlowych następuje weryfikacja, czy na bazie są już dodane dokumenty. W przypadku gdy:

  • nie zarejestrowano transakcji – jako data Od ustalony zostanie pierwszy dzień bieżącego miesiąca, natomiast data w polu Do jako ostatni dzień bieżącego miesiąca.
  • zarejestrowano transakcje – po dodaniu pierwszego okresu handlowego, gdy data rozpoczęcia tego okresu jest późniejsza niż data pierwszej transakcji, system doda automatycznie dodatkowy okres o następujących parametrach:
    • Od – data pierwszej transakcji w systemie
    • Do – dzień poprzedzający datę rozpoczęcia dodanego okresu
    • Stan – otwarty

W sytuacji, gdy w oknie konfiguracji systemu zaznaczono parametr Ogranicz ilość otwartych okresów, system weryfikuje ilość aktualnie otwartych okresów i porównuje ją z dozwoloną ilością. Jeśli obie ilości są sobie równe, przyciski odpowiedzialne za dodawanie nowych okresów są nieaktywne.

Czy ten artykuł był pomocny?