Bilans otwarcia środka trwałego – przykład

Przykład

Bilans otwarcia podczas wprowadzania środka trwałego:

  • Tor amortyzacji powiązany z rokiem kalendarzowym

Środek trwały budynek administracji przyjęty do użytkowania 02.03.2017 r.

Wartość początkowa 500 000,00 PLN, KŚT 105, metoda amortyzacji liniowa 2,5%. W marcu 2018 r. wyremontowano budynek, a jego wartość wzrosła o 10 000,00 PLN.

Odpisy amortyzacyjne na grudzień 2018 wynosiły 22 062,50 PLN.

Formularz środka trwałego utworzony w systemie 15.01.2019 r.

Po uzupełnieniu podstawowych danych oraz zmianie daty nabycia i przyjęcia na 02.03.2017 w polu Wartość początkowa wprowadzona została wartość początkowa środka trwałego 500 000,00 PLN, w polu Wartość zaktualizowana na początek okresu 510 000,00 PLN (kwota podwyższona o koszty remontu), w polu Odpisy na początek okresu 22 062,50 PLN.

Po zapisaniu karty środka trwałego automatycznie zostały wygenerowane dokumenty:

1. OT na kwotę 500 000,00 PLN z datą wystawienia 02.03.2017 r.

2. MW na kwotę 10 000,00 PLN z datą wystawienia 31.12.2018 r. (data ujęcia w amortyzacji ustawiona na 01.01.2019 r.)

3. AM na kwotę 22 062,50 PLN z datą wystawienia 31.12.2018 r.

  • Tor amortyzacji powiązany z okresem obrachunkowym

Środek trwały budynek administracji przyjęty do użytkowania 02.03.2017 r.

Wartość początkowa 500 000,00 PLN, KŚT 105, metoda amortyzacji liniowa 2,5%. W marcu 2018 r. wyremontowano budynek, a jego wartość wzrosła o 10 000,00 PLN.

Okres obrachunkowy firmy jest niestandardowy: zaczyna się 1.02, a kończy 31.01 kolejnego roku.

Odpisy amortyzacyjne na styczeń 2019 r. wynosiły 29 000,00 PLN.

Formularz środka trwałego utworzony w systemie 10.02.2019 r.

Po uzupełnieniu podstawowych danych oraz zmianie daty nabycia i przyjęcia na 02.03.2017 r. w polu Wartość początkowa wprowadzona została wartość początkowa środka trwałego 500 000,00 PLN, w polu Wartość zaktualizowana na początek okresu 510 000,00 PLN (kwota podwyższona o koszty remontu), w polu Odpisy na początek okresu 29 000, 00 PLN.

Po zapisaniu karty środka trwałego automatycznie zostały wygenerowane dokumenty:

1. OT na kwotę 500 000,00 PLN z datą wystawienia 02.03.2017 r.

2. MW na kwotę 10 000,00 PLN z datą wystawienia 31.01.2019 r. (data ujęcia w amortyzacji ustawiona na 01.02.2019 r.)

3. AM na kwotę 29 000,00 PLN z datą wystawienia 31.01.2019 r.

  • Tor amortyzacji bilansowa powiązany z rokiem kalendarzowym, a tor amortyzacji podatkowa powiązany z okresem obrachunkowym

Środek trwały budynek administracji przyjęty do użytkowania 02.03.2017 r.

Wartość początkowa 500 000,00 PLN, KŚT 105, metoda amortyzacji liniowa 2,5%. W marcu 2018 r. wyremontowano budynek, a jego wartość wzrosła o 10 000,00 PLN.

Okres obrachunkowy firmy jest niestandardowy: zaczyna się 1.02, a kończy 31.01 kolejnego roku.

Odpisy amortyzacyjne na grudzień 2018 r. wynosiły 22 062,50 PLN.

Formularz środka trwałego utworzony w systemie 10.02.2019 r.

Po uzupełnieniu podstawowych danych oraz zmianie daty nabycia i przyjęcia na 02.03.2017 r. w polu Wartość początkowa wprowadzona została wartość początkowa środka trwałego 500 000,00 PLN, w polu Wartość zaktualizowana na początek okresu 510 000,00 PLN (kwota podwyższona o koszty remontu), w polu Odpisy na początek okresu 22 062,50 PLN.

Po zapisaniu karty środka trwałego automatycznie zostały wygenerowane dokumenty:

1. OT na kwotę 500 000,00 PLN z datą wystawienia 02.03.2017 r.

2. MW na kwotę 10 000,00 PLN z datą wystawienia 31.12.2018 r. (data ujęcia w amortyzacji ustawiona na 01.01.2019 r.)

3. AM na kwotę 22 062,50 PLN z datą wystawienia 31.12.2018 r.

Czy ten artykuł był pomocny?