Lista środków trwałych

Lista środków trwałych dostępna jest z poziomu menu Środki trwałe pod przyciskiem [Środki trwałe] i składa się z sekcji dotyczącej grup środków trwałych oraz listy środków trwałych. Z poziomu tej listy można dodawać nowe karty środków trwałych oraz przeglądać istniejące.

Lista środków trwałych

Na liście środków trwałych znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Kopiuj] – umożliwia kopiowanie karty środka trwałego. Na kartę nowego środka trwałego są kopiowane: ustawienie parametru W budowie, Kod, Nazwa, Typ, KŚT, Miejsce użytkowania, Osoba odpowiedzialna, Sposób zakupu, Tory amortyzacji, Metoda amortyzacji, Stawka amortyzacji, Współczynnik, Liczba miesięcy, Sezonowość, Zawieszenie amortyzacji, Opis analityczny, Atrybuty i Załączniki.
 • [Amortyzacja/Umorzenie] – generuje odpisy amortyzacyjne dla zaznaczonych środków trwałych
 • [Plan amortyzacji] – generuje plan amortyzacji dla zaznaczonych środków trwałych
 • [Dodaj dokument] – umożliwia dodanie dokumentów środków trwałych
 • [Dokumenty środka trwałego] – umożliwia podgląd dokumentów środków trwałych. Przycisk jest dostępny, gdy na liście zaznaczono jeden środek trwały. Po wybraniu przycisku zostanie otwarta lista dokumentów zaznaczonego środka trwałego, z poziomu której można dodawać, edytować, usuwać, księgować oraz drukować dokumenty środka trwałego.

Lista środków trwałych jest listą historyczną, umożliwiającą weryfikację danych na określony dzień zgodnie z datą wskazaną w polu Stan na dzień. Domyślnie lista środków trwałych prezentuje stan zgodny z datą bieżącą.

Dla parametru Stan na dzień można wskazać wartość:

 • Dzień – wyświetlane są wartości środków trwałych na wskazany dzień
 • Miesiąc – wyświetlane są wartości środków trwałych na ostatni dzień wskazanego miesiąca
 • Rok – wyświetlane są wartości środków trwałych na ostatni dzień wskazanego roku kalendarzowego

Lista środków trwałych składa się z kolumn:

 • Kod
 • Nazwa
 • Numer inwentarzowy
 • Typ
 • Data przyjęcia – data przyjęcia z karty środka trwałego lub kolumna pusta w przypadku środka trwałego w budowie
 • Stan – przyjmuje wartości W użyciu, Zlikwidowany lub Zbyty w zależności od zaznaczenia Daty likwidacji/Daty zbycia na formularzu środka trwałego
 • Waluta
 • Wartość początkowa (bilansowa/podatkowa/MSR) – dostępność kolumn zależy od torów zaznaczonych w konfiguracji
 • Wartość netto (bilansowa/podatkowa/MSR) – dostępność kolumn zależy od torów zaznaczonych w konfiguracji

domyślnie ukryte:

 • Data likwidacji
 • Data zbycia
 • Kod kreskowy
 • KŚT
 • Miejsce użytkowania
 • Opis
 • Osoba odpowiedzialna
 • W budowie – kolumna niedostępna do edycji. Opcja zaznaczona, jeżeli na karcie środka trwałego zaznaczono parametr W budowie.
 • Wartość bieżąca brutto (bilansowa/podatkowa/MSR) – dostępność kolumn zależy od torów zaznaczonych w konfiguracji
 • Wielotorowość – kolumna niedostępna do edycji. Opcja zaznaczona, jeżeli na karcie środka trwałego aktywowano więcej niż jeden tor amortyzacji.
 • Właściciel
 • Załącznik – w kolumnie wyświetlana jest miniatura załącznika

Środki trwałe zlikwidowane wyświetlane są na liście w kolorze czerwonym, natomiast środki trwałe zbyte w kolorze pomarańczowym.

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Czy ten artykuł był pomocny?