Cele sprzedaży

Funkcjonalność pozwala na ustalenie indywidualnych celów sprzedaży dla pracowników poszczególnych sklepów. Obliczanie wartości sprzedaży realizowane jest np. za pomocą dedykowanych raportów BI.

Cele sprzedaży można określić z poziomu Sprzedaż -> (Cele) Cele sprzedaży.

Uwaga
Możliwość definiowania celów sprzedaży jest uzależniona od uprawnienia na grupie operatorów: Cele sprzedaży.

Lista celów sprzedaż

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule standardowe przyciski.

Na liście dostępne są kolumny:

 • Aktywny
 • Typ celu
 • Nazwa
 • Sklep
 • Obowiązuje od/ Obowiązuje do
 • Cel dla sklepu

 

Tworzenie nowego celu

Aby dodać nowy cel należy wybrać przycisk [Dodaj], po czym otwarty zostanie formularz jego definiowania.

Formularz celu sprzedaży

Formularz celu sprzedaży składa się z:

Panelu bocznego – w którym dostępne są poniższe pola/parametry:

 • Aktywny
 • Nazwa
 • Typ celu – lista nieedytowalna, pozwala na określenie przedziału czasu w jakim obowiązywać będzie dany cel. Do wyboru jest typ: Dzienny (domyślny), Tygodniowy, Miesięczny, Kwartalny, Roczny.
 • Sklep – pole, w którym należy wskazać centrum powiązane ze stanowiskiem POS
 • Obowiązuje od/Obowiązuje do – pozwala na określenie przedziału czasu, w którym obowiązuje dany cel
 • Cel dla sklepu – parametr domyślnie odznaczony, po jego zaznaczeniu zostanie wyczyszczona i ukryta sekcja z Pracownikami

Na zakładce Parametry, w górnej części okna, w zależności od wskazanego typu celu dostępne będą poniższe kolumny:

 • Priorytet (dostępne tylko dla opcji: Dzienny)
 • Zastosowanie (dostępne tylko dla opcji: Dzienny) – lista nieedytowalna pozwalająca na wskazanie jednej z poniższych opcji:
  • Data/Okres
  • Dni tygodnia
  • Standardowy dzień
 • Dni tygodnia (dostępne tylko dla opcji: Dzienny) – pole edytowalne tylko, gdy w kolumnie Zastosowanie wskazano opcję Dni tygodnia. Pole pozwala na wybranie z listy dni tygodnia lub opcji (Wybierz wszystkie)
 • Data od/Data do (dostępne tylko dla opcji: Dzienny) – pole edytowalne tylko, gdy w kolumnie Zastosowanie wskazano opcję Data/Okres. Pola pozwalają na określenie przedziału czasu.
 • Kwota – pole pozwalające na określenie wartości celu dla danego celu
 • Waluta – waluta bazowa firmy, do której należy centrum powiązanego ze stanowiskiem POS, wskazane w nagłówku formularza
 • Okres (dostępne tylko dla opcji: Miesięczny, Kwartalny, Roczny) – lista rozwijalna pozwalająca na wskazanie przedziału czasowego zgodne z wybranym okresem. Dla opcji:
  • Miesięczny – do wyboru są poszczególne miesiące lub opcja (Wybierz wszystkie)
  • Kwartalny – do wyboru są poszczególne kwartały
  • Roczny – do wyboru są lata
Przykład

Definicja celu dziennego:

 • Obowiązuje od: 1.01.2018
 • Obowiązuje do: 30.12.2018
 • Okres: 20.12 – 23.12: Kwota: 6000,00 Priorytet: 1
 • Dni tygodnia: Sobota, Kwota: 4500,00, Priorytet: 2
 • Standardowy dzień, Kwota: 3000,00, Priorytet: 3

Wartość celu, stosowana w danym dniu:

 • Poniedziałek, 3.12 (spełniony warunek: dzień standardowy) – 3000,00
 • Sobota, 15.12 (spełnione warunki: dzień standardowy, dni tygodnia: sobota) – 4500,00 – priorytet dla opcji Dni Tygodnia jest wyższy niż ten zdefiniowany dla opcji Standardowy
 • Sobota, 22.12 (spełnione warunki: dzień standardowy, dni tygodnia: sobota, okres: 20.12-13.12) – 6000,00 – priorytet dla opcji Okres (1) jest wyższy od pozostałych

 

W sekcji Pracownicy należy wskazać pracownika, powiązanego z operatorem należącym do centrum wskazanego w polu Sklep.

Uwaga
W przypadku zaznaczenia parametru Cel dla sklepu nie jest określany dla wskazanych pracowników, tylko dla całego sklepu.

 

Uwaga
Aby istniała możliwość wskazania pracownika w pierwszej kolejności należy wskazać centrum w polu Sklep.

 

Czy ten artykuł był pomocny?