Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe stanowią niejako pierwszy krok w pełnym procesie sprzedaży/zakupu artykułu. Rozpoczyna go właśnie zapytanie ofertowe, które kolejno przechodzi w ofertę, zamówienie, kończąc na fakturze lub paragonie (w przypadku procesu sprzedaży).

Zapytania ofertowe mogą zawierać konkretne pozycje lub tylko ogólny opis pożądanego artykułu.

Z poziomu modułów Sprzedaż oraz Zakup dostępne są odpowiednio, lista zapytań ofertowych sprzedaży oraz zakupu.

Lista zapytań ofertowych sprzedaży
Lista zapytań ofertowych sprzedaży

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Formularz zapytania ofertowego sprzedaży
Formularz zapytania ofertowego sprzedaży

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Zapytanie ofertowe sprzedaży

Zapytanie ofertowe sprzedaży jest dokumentem odzwierciedlającym zainteresowanie klienta asortymentem – towarem, kompletem, usługą. Złożone w formie ustnej lub wysłane elektronicznie może być rejestrowane w systemie.

Funkcjonalność zapytań ofertowych sprzedaży dostępna jest z poziomu Sprzedaż Zapytania.

Generowanie OS z ZOS

Generowanie ofert sprzedaży z zatwierdzonych zapytań ofertowych sprzedaży jest możliwe z poziomu:

 • listy ZOS (z jednego lub wielu dokumentów ZOS)
 • listy pozycji ZOS (dla jednej lub wielu zaznaczonych pozycji)
 • zakładki Dokumenty skojarzone

Pola na formularzu nowego dokumentu OS przyjmują takie same wartości, jak analogiczne do nich pola na źródłowym ZOS. Przeniesiony zostaje również opis oraz lista pozycji, jeśli została zdefiniowana na ZOS.

System pozwala na generowanie OS z ZOS na dwa sposoby:

 • według cennika kontrahenta – należy zaznaczyć wybrane pozycje lub dokumenty, po czym wybrać przycisk [Wygeneruj OS], zaznaczając opcję [wg cennika kontrahenta]
 • na podstawie ofert dostawców – należy wybrać na liście dokumentów odpowiednie ZOS lub zaznaczyć pożądane pozycje na liście elementów ZOS oraz wybrać przycisk [Wygeneruj OS] z opcją [na podstawie ofert dostawców].

Generowanie ZOZ na podstawie ZOS

Generowanie zapytania ofertowego zakupu z zatwierdzonego zapytania ofertowego sprzedaży wykorzystywane jest w celu uzyskania informacji, w jakim terminie i po jakiej cenie możemy otrzymać dany towar.

Operacja generowania ZOZ jest możliwa dla jednego lub jednocześnie wielu kontrahentów:

 • z poziomu listy ZOS (z jednego lub wielu ZOS jednocześnie)
 • z poziomu listy pozycji ZOS (z jednej lub wielu zaznaczonych pozycji)

Zapytanie ofertowe zakupu

Zapytanie ofertowe zakupu kierowane jest do sprzedawcy/dostawcy, w celu uzyskania informacji, czy dysponuje on takim artykułem, który nas interesuje i czy jest w stanie nam go dostarczyć.

W wyniku akceptacji zapytania przez sprzedawcę, otrzymujemy ofertę sprzedaży, która do systemu wprowadzana jest jako oferta zakupu, powiązana ze złożonym przez nas zapytaniem ofertowym.

Funkcjonalność zapytań ofertowych zakupu dostępna jest z poziomu Zakup Zapytania.

Generowanie OZ z ZOZ

Generowanie ofert zakupu z zatwierdzonych zapytań ofertowych zakupu jest możliwe z poziomu:

 • listy ZOZ (z jednego lub wielu dokumentów ZOZ)
 • listy pozycji ZOZ (dla jednej lub wielu zaznaczonych pozycji)

Na wygenerowanym dokumencie OZ:

 • pola na formularzu przyjmują takie same wartości, jak analogiczne do nich pola na źródłowym ZOZ
 • pozostałe wypełniane są wartościami pobieranymi z karty kontrahenta, na którego wystawiana jest oferta. Przeniesiony zostaje również opis.
 • jeśli lista pozycji została zdefiniowana na ZOZ, zostanie przeniesiona na OZ

Ceny dla pozycji wygenerowanej oferty pobierane są z aktywnego, aktualnego cennika przychodowego, przypisanego do kontrahenta lub, jeśli kontrahent nie został przypisany do żadnego – z domyślnego dla aktywnego centrum cennika.

Podczas generowania ofert zakupu z wielu zapytań ofertowych zakupu, system wygeneruje tyle ofert, ilu jest różnych kontrahentów na dokumentach ZOZ. W przypadku oferty wygenerowanej z kilku zapytań, pozycje na takiej ofercie nie są agregowane, opis natomiast przenoszony jest z ZOZ o najniższym numerze spośród zaznaczonych.

Czy ten artykuł był pomocny?