Dokumentacja

System umożliwia wygenerowanie dokumentacji do dowolnego procesu w edytorze BPM na podstawie jego opisu, parametrów, referencji i harmonogramów. Zawiera ona także ilustrację procesu w postaci grafiki przedstawiającej ogólny zarys drzewa aktywności. W celu wygenerowania dokumentacji, z poziomu biblioteki procesów należy zaznaczyć jeden lub więcej procesów i wybrać przycisk [Generuj] z grupy przycisków Dokumentacja.

Generowanie dokumentacji procesów

Po uruchomieniu generowania otworzy się okno z ustawieniami, gdzie możemy do dokumentacji dodać logo firmy. Po prawej stronie widoczna jest ilustracja zaznaczonego procesu. W przypadku gdy zaznaczony został więcej niż jeden, proces ilustracja przedstawia pierwszy z wybranych procesów.

Okno ustawień dokumentacji

Po wybraniu przycisku [Generuj] i podaniu ścieżki, gdzie dokumentacja ma być zapisana, zostanie wygenerowany plik html zawierający opis lub opisy wybranych procesów.

Przykładowy wygląd dokumentacji

Dla procesów standardowych dokumentacja jest dostępna po wciśnięciu przycisku [Pokaż]. Opis poszczególnych procesów standardowych znaleźć można również w artykule Procesy standardowe.

 

Czy ten artykuł był pomocny?