Konfiguracja agenta głównego

Agent główny w strukturze agentów łączy się zawsze do serwera Comarch pod adresem update.comarch.com i portem 9466. W przypadku braku połączenia, czyli jeśli pojawi się komunikat „Agent nie zarejestrował się u agenta nadrzędnego” należy zweryfikować czy zostało wpisane poprawne Id klienta oraz sprawdzić połączenie.

Przykład

Przykład: za pomocą funkcji telnet wpisując w konsoli cmd w linii komend:

telnet update.comarch.com 9466

Uwaga

Dane Id klienta może być użyte tylko do rejestracji jednego agenta głównego na serwerze Comarch. Próba rejestracji innych instalacji agenta na to samo Id będzie skutkowała błędem połączenia.

Konfiguracja agenta nadrzędnego
Konfiguracja agenta nadrzędnego

W oknie Konfiguracja Produktów określa się jakie aplikacje mają zostać zainstalowane. W tym celu należy dodać w pierwszej kolejności produkt spośród dostępnych za pomocą przycisku [Dodaj produkt].

Wybór produktów

Następnie w ramach dodanego produktu należy wybrać odpowiedni komponent – przykładowo dla agenta głównego dla produktu Comarch ERP Altum należy wybrać komponent [Centrala Serwer].

Wybór komponentów

Różnica pomiędzy komponentem serwerowym a stanowiskowym jest taka, że wraz z komponentem serwerowym instalują się dodatkowo poniższe usługi:

  • Comarch ERP BPM Server
  • Comarch ERP Search service
  • Comarch ERP Business Services
  • Comarch POS Data Service

 

Czy ten artykuł był pomocny?