Konfiguracja komponentów Comarch ERP Altum

Okno konfiguracji komponentu Comarch ERP Altum Centrala serwer/Centrala stanowisko

Po zainstalowaniu Comarch ERP Altum oraz wykreowaniu baz danych należy z poziomu okna konfiguracji wybrać z listy komponent Centrala Serwer lub Centrala Stanowisko, a następnie wybrać z górnego paska przycisk [Konfiguracja].

Okno konfiguracji komponentu
Okno konfiguracji komponentu

W sekcjach baz danych należy wskazać nazwę serwera oraz baz konfiguracyjnej i firmowej Comarch ERP Altum. Poniżej należy również uzupełnić dane logowania do wcześniej skonfigurowanych baz. Zalecane jest korzystanie z loginu o typie SQL.

Poniżej znajduje się sekcja Automatycznie zamykaj procesy podczas aktualizacji, pozwalająca na zarządzanie zachowaniem procesów i usług powiązanych z Comarch ERP Altum podczas instalacji poprawek oraz dodatków.

Z tego poziomu możliwe jest decydowanie o:

  • Zamknięciu procesu (aplikacji) – kolumna Zamykaj
  • Zatrzymaniu usługi i opcjonalnym uruchomieniu po instalacji – kolumna Uruchamiaj usługi
  • Skorzystaniu z konfiguracji zdefiniowanej w dodatku – kolumna Według ustawień dodatków

Czy ten artykuł był pomocny?