Lista punktów odbioru

Punkty odbioru to obiekty będące miejscami dostawy i odbioru przez klienta zamówionego towaru. Punkty odbioru są związane z obsługą zamówień sprzedaży, która rozpoczyna się w systemie, natomiast kończy się wydaniem towaru w systemie Comarch POS. Punkt odbioru może być zdefiniowany za pomocą danych kontrahenta, magazynu lub centrum.

Aby otworzyć listę punktów odbioru, należy przejść do menu Główne, a następnie z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Punkty odbioru].

Lista punktów odbioru

Menu listy punktów odbioru zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/edycję/usuwanie punktów odbioru.

Menu listy punktów odbioru 

Lista punktów odbioru składa się z kolumn:

 • Kod
 • Nazwa punktu
 • Adres
 • Telefon
 • E-mail
 • Numer NIP
 • Nazwa obiektu
 • Typ obiektu – typ obiektu wybierany podczas definiowania punktu odbioru, możliwe wartości to Kontrahent, Magazyn i Centrum
 • Potwierdzenia – zaznaczenie parametru powoduje, że przy złożeniu zamówienia z odbiorem w punkcie odbioru, na adres e-mail punktu wysyłane jest potwierdzenie
 • Aktywny – zaznaczenie parametru powoduje, że punkt odbioru może być wykorzystywany w systemie
 • Realizacja ZS – zmiana jego ustawienia jest możliwa w dowolnym momencie pracy z programem dla punktów odbioru o typie magazyn i centrum. Dla punktu odbioru o typie kontrahent parametr jest odznaczony bez możliwości zmiany.
  Parametr domyślnie pozostaje odznaczony dla:

  • punktów odbioru na bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji
  • dla nowo dodawanych punktów odbioru

Czy ten artykuł był pomocny?