Realizuj w punkcie odbioru

Na nagłówku dokumentu ZS dodany parametr Realizuj w punkcie odbioru, który prezentowany jest w przypadku gdy:

 • wskazany został punkt odbioru o typie magazyn
 • wskazany został punkt odbioru o typie centrum
Nagłówek dokumentu ZS
Uwaga
W przypadku baz konwertowanych z wcześniejszych wersji parametr pozostaje odznaczony na wszystkich zamówieniach bez możliwości zmiany.

Jeżeli na ZS wskazany zostanie punkt odbioru o typie magazyn i parametr Realizuj w punkcie odbioru zostanie zaznaczony, to uruchamiana zostaje weryfikacja zgodności magazynu na nagłówku zamówienia z magazynem będącym puntem odbioru. W przypadku:

 • zgodności – magazyn na nagłówku i subpozycjach pozostaje bez zmian
 • niezgodności – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie zmiany magazynu na nagłówku i subpozycjach na zgodny z punktem odbioru. W zależności od wybranej opcji:
  • Tak – w przypadku, gdy magazyn powiązany z punktem odbioru jest dostępny na ZS w bieżącym centrum, to zostanie on zaktualizowany na nagłówku i subpozycjach ZS, utworzone zostaną rezerwacje zasobowe/ilościowe/bezzasobowe, a parametr Realizuj w punkcie odbioru pozostaje zaznaczony
Uwaga
W przypadku, gdy magazyn powiązany z punktem odbioru nie jest dostępny na ZS w bieżącym centrum, po potwierdzeniu aktualizacji przez operatora magazyn zostaje zmieniony na nagłówku i subpozycjach, a tworzące przez nie rezerwacje zostają automatycznie zmienione na bezzasobowe.
  •  Nie – magazyn wybrany na dokumencie ZS nie zostaje zaktualizowany, utworzone rezerwacje pozostają bez zmian, a parametr Realizuj w punkcie odbioru zostaje odznaczony.

Jeżeli na ZS wskazany zostanie punkt odbioru o typie centrum i parametr Realizuj w punkcie odbioru zostanie zaznaczony, to uruchamiana zostaje weryfikacja czy magazyn wybrany na nagłówku zamówienia jest dostępny dla dokumentu ZS w centrum będącym punktem odbioru. Jeżeli:

 • jest dostępny – parametr Realizuj w punkcie odbioru pozostaje zaznaczony
 • nie jest dostępny – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie operacji usunięcia magazynu w nagłówku zamówienia oraz rezerwacji na jego pozycjach. W zależności od wybranej opcji
  • TAK – zaznaczony zostaje parametr Realizuj w punkcie odbioru, usuwany jest magazyn na nagłówku zamówienia oraz jego subpozycjach oraz zwolnione zostają wszystkie rezerwacje
  • NIE – dokument nie zostaje zaktualizowany, a parametr Realizuj w punkcie odbioru zostaje odznaczony
 • nie ma wskazanego magazynu (wybrana opcja: <Wszystkie>) – wówczas weryfikowane jest czy magazyny na subpozycjach zamówienia są dostępne w centrum wskazanym jako punkt odbioru:
  • są dostępne lub brak jest wskazanego magazynu – parametr Realizuj w punkcie odbioru postaje zaznaczony
  • istnieje co najmniej jeden niedostępny magazyn – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie kontynuowania operacji z opcjami opisanymi w poprzednim punkcie

W przypadku zmiany magazynu w nagłówku ZS, na którym wskazany jest punkt odbioru o typie magazyn/centrum wprowadzona została weryfikacja czy na dokumencie zaznaczony został parametr Realizuj w punkcie odbioru – jeżeli tak, prezentowane jest pytanie z potwierdzeniem kontynuowania operacji. Po jego akceptacji na nagłówku i subpozcyjach zamówienia aktualizowany jest magazyn, a parametr Realizuj w punkcie odbioru zostaje odznaczony.

Zmiana ustawienia parametru Realizuj w punkcie odbioru na zatwierdzonym zamówieniu

Zmiana ustawienia parametru Realizuj w punkcie odbioru jest możliwa na zamówieniach w stanie zatwierdzonych dla operatora należącego do grupy operatorów w uprawnieniami do edycji ZS oraz dla zamówień w realizacji, do których wystawiona została zaliczka ale nie wygenerowano żadnego innego dokumentu. W przypadku:

 • odznaczenia parametru – dokument nie jest dodatkowo aktualizowany
 • zaznaczenia parametru – uruchamiana jest weryfikacja zgodności magazynu (w przypadku punktu odbioru magazyn) lub dostępności dla dokumentu ZS w centrum powiązanym z punktem odbioru (w przypadku punktu odbioru centrum)

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, zaktualizowane zostały warunki widoczności dokumentów ZS. Na liście zamówień sprzedaży w danym centrum widoczne są dokumenty, które spełniają poniższe warunki:

 • właścicielem jest centrum, do którego aktualnie jest zalogowany użytkownik
 • właścicielem jest centrum podrzędne w stosunku do centrum, do którego aktualnie jest zalogowany użytkownik
 • bieżące centrum zostało dołączone do zakładki Widoczność na dokumencie ZS w centrum będącym właścicielem dokumentu
 • bieżące centrum zostało wskazane na ZS jako punkt odbioru
 • jako punkt odbioru wskazany jest magazyn dostępny na ZS w bieżącym centrum

Natomiast w Comarch POS na liście zamówień sprzedaży widoczną są dokumenty, które spełniają poniższe warunki:

 • właścicielem dokumentu jest centrum bieżące
 • bieżące centrum zostało wskazane na ZS jako punkt odbioru
 • jako punkt odbioru wskazany jest magazyn dostępny na ZS w bieżącym centrum

Czy ten artykuł był pomocny?