Lista zestawień księgowych

Zestawienia księgowe są jednym z narzędzi oceny kondycji finansowej firmy oraz analizy danych wprowadzonych do systemu. Stanowią wewnętrzną bazę informacji do przeprowadzania analiz. Mają one charakter ewidencyjny, ponieważ liczone są w oparciu o dane zewidencjonowane na kontach księgowych.

System pozwala na definiowanie dowolnych typów zestawień oraz własnych wskaźników finansowych.

Lista zestawień dostępna jest z poziomu menu Księgowość pod przyciskiem [Zestawienia].

Lista zestawień

Na liście wyświetlane są zestawienia księgowe dostępne w danym centrum. Z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Dostępność obiektów użytkownik ma możliwość zarządzania dostępnością zestawień w centrach danej firmy. Szczegółowe informacje o udostępnianiu schematów księgowych w centrach znajdują się w artykule Dostępność obiektów – Obiekty.

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

  • [Przelicz] – przelicza zestawienie, umożliwia podgląd wcześniejszego wyliczenia
  • [Kreator] – przycisk dostępny w polskiej wersji językowej bazy danych. Umożliwia wykreowanie szablonów zestawień księgowych.
  • [Importuj xml] – pozwala na zaimportowanie zestawienia z pliku z rozszerzeniem .xml
  • [Eksportuj xml] – pozwala na wyeksportowanie zestawienia do pliku z rozszerzeniem .xml. Każde z wyeksportowanych zestawień zapisywane jest w odrębnym pliku o nazwie wskazanej przez użytkownika z dopisanym symbolem danego zestawienia.

Lista zestawień składa się z kolumn:

  • Nazwa
  • Kod
  • Opis

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Czy ten artykuł był pomocny?