Pakiet stały

Pakiet stały stanowi promocję naliczaną tylko w sytuacji, w której wszystkie elementy zdefiniowane jako elementy pakietu, zostaną dodane do dokumentu w określonej ilości lub wielokrotności tej ilości.

Nagłówek tego rabatu różni się od innych polami:

 • Waluta – pozwala na określenie waluty danego rabatu
 • Sposób łączenia z poprzednim – domyślnie wybrana opcja Dodaj, bez możliwości zmiany
Zakładka artykuły na formularzu pakietu stałego

Zakładka Artykuły podzielona została na dwie sekcje:

 • Artykuły
 • Artykuły dodatkowe/gratisy

Po wybraniu artykułów lub grupy artykułów użytkownik musi określić:

 • Rodzaj rabatu – lista rozwijana z następującymi opcjami:
  • Upust procentowy
  • Stała cena netto
  • Stała cena brutto
 • Ilość – wymagana ilość artykułów, których dodanie na dokument jest warunkiem naliczenia promocji. W przypadku dodania większej ilości towaru niż wskazana w tej kolumnie, pozycje na dokumencie zostają rozdzielone na ilość wynikającą z promocji i ilość nie podlegającą promocji.
 • Min. ilość pozycji – pole dostępne do modyfikacji wyłącznie dla wiersza dotyczącego grupy artykułów, określające minimalną ilość różnych artykułów z danej grupy towarowej po dodaniu której, rabat może zostać naliczony na dokument.
 • J.m. – jednostka artykułu, dla której ma obowiązywać dany rabat
 • Podział (kolumna domyślnie ukryta) – pole uzupełniane wyłącznie dla wiersza dotyczącego grupy artykułów, wyświetlające podział, do której należy dana grupa

W sekcji Artykuły dodane/Gratisy dodatkowo dostępna jest kolumna:

 • Wymagany – parametr umożliwiający oznaczenie towaru jako gratisu wymaganego do naliczenia pakietu.

Uwaga
W przypadku, jeżeli zaznaczono na liście co najmniej jeden gratis wymagany, to system do naliczenia pakietu będzie weryfikował wystąpienie na liście elementów dokumentu co najmniej jednego artykułu gratisowego.

Jeżeli żaden z gratisów nie został oznaczony jako wymagany, to system naliczy rabaty nawet, jeżeli towaru gratisowego nie ma na dokumencie.

 • Najtańszy – opcja dostępna w przypadku wyboru grupy artykułów w sekcji Gratisy. Jej wybranie determinuje naliczenie rabatu dla pozycji z najniższą ceną/wartością.

 

Aby zapisać pakiet stały, konieczne jest:

 • dodanie co najmniej jednego artykułu podstawowego
 • określenie ilości dla wszystkich dodanych elementów na liście Artykuły oraz Artykuły dodatkowe/Gratisy
 • dołączenie kontrahenta
 • określenie centrum

 

Przykład

Zdefiniowano promocję pakietową – pakiet stały.

Do sekcji Artykuły dodany został:

 • towar 500300047: ilość 2 szt. rodzaj rabatu – upust procentowy 10%

Do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy dodany został:

 • 500300050: ilość 1 szt. rodzaj rabatu – stała cena 1 PLN

Na dokument zostały dodane towary: 500300047 w ilości 3szt. i 500300050 w ilości 2szt. Po naliczeniu promocji, rabaty na dokumencie kształtują się w następujący sposób:

 • 500300047 2 szt. 10%
 • 500300050 1 szt. 1 PLN
 • 500300047 1 szt. – bez rabatu
 • 500300050 1szt. – bez rabatu

W przypadku zakupu 4 szt. towaru 500300047 oraz 2 szt. towaru 500300050, łączna ilość artykułów stanowiłaby wielokrotność pola ilość zdefiniowanego na rabacie, więc użytkownik mógłby otrzymać rabat i 2 gratisy (odpowiednik dwóch pakietów).

Czy ten artykuł był pomocny?