Struktura rabatu

Struktura rabatu to narzędzie, które umożliwia użytkownikowi weryfikację rabatów naliczonych na pozycję dokumentu, a tym samym finalnej ceny artykułu na pozycji dokumentu rozchodowego.

Oprócz standardowych rabatów wartość lub cena artykułu (a tym samym rabat) w transakcji może ulec zmianie w wyniku:

  • kontroli marży minimalnej
  • kontroli ilość * cena = wartość (różnica wynikająca z zaokrągleń)

Dodatkowo na sposób naliczania rabatów mają wpływ następujące czynniki:

  • ustawienie sposobu łączenia rabatów na definicji rabatu – Dodaj lub Mnóż
  • parametr Rabat od ceny na karcie artykułu
  • kierunek VAT na dokumencie
Okno struktury rabatu

Struktura udzielonego rabatu dostępna jest dla dokumentów FS, PAR, WZ, ZS oraz OS. Dostępna jest w formie dodatkowego okna uruchamianego z poziomu dokumentu lub jako rozwijana sekcja z poziomu formularza pozycji dokumentu (zakładka Kalkulacja). Prezentuje on szczegółową listę naliczonych rabatów dla aktualnie wybranej pozycji. Kolejność rabatów na liście jest zgodna z kolejnością ich naliczenia.

Użytkownik może zmieniać zaznaczenie pozycji nie zamykając okna ze strukturą rabatu.

Podgląd struktury rabatu jest zależny od uprawnienia Dostęp do struktury rabatu na grupie operatorów. Dla użytkowników nieposiadających uprawnienia do podglądu struktury przycisk zostaje ukryty.

Wpływ parametru Kontrola: Ilość*cena=wartość oraz Kontrola marży minimalnej

  • Jeżeli w wyniku kontroli: ilość*cena=wartość nie zmienia się wartość pozycji, a tylko rabat całkowity w strukturze rabatu – nie zostanie dodany żaden wpis.
  • Jeśli wartość pozycji zmienia się w wyniku kontroli: ilość*cena=wartość system odnotuje taką zmianę w strukturze rabatu.
  • Jeżeli pozycja modyfikowana jest w wyniku kontroli marży minimalnej, system również doda odpowiedni wpis w strukturze rabatu.

Czy ten artykuł był pomocny?