Przychodowe typy cen

Aby kontrahent przypisany do danego typu ceny mógł korzystać z cennika utworzonego na bazie tego typu ceny, musi zostać przypisany również do cennika.

Typy cen, które nie zostały oznaczone jako domyślne oraz nie został do nich przypisany żaden kontrahent, są dostępne dla wszystkich kontrahentów.

Uwaga
Jeśli typ ceny ma przypisanych kontrahentów i zostanie on oznaczony jako domyślny w danym centrum, wówczas podczas dodawania nowego kontrahenta zostanie on automatycznie przypisany do tego typu ceny.

Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do informacji związanych z kosztami poniesionymi za zakup artykułów określonym grupom użytkowników. Parametr pozwalający na zarządzanie widocznością cen zakupu dostępny jest z poziomu Konfiguracja -> Struktura Firmy -> edycja wybranej grupy operatorów -> Inne uprawnienia -> parametr Dostęp do cen zakup. Odznaczenie parametru wiąże się z:

  • ukryciem cen zakupu i nabycia oraz wartości zakupu i nabycia na listach i formularzach dokumentów,
  • ukryciem płatności związanych z handlowymi dokumentami przychodowymi (FZ, KIFZ, KWFZ, FZL)
  • ukryciem cen zakupu na obiektach słownikowych – karty artykułów, magazynów i wyposażenia

Ukrywanie polega na ukryciu odpowiednich kolumn lub wyświetlaniu kreseczek („—”) w polach gdzie ukrycie całych kolumn jest niemożliwe. Domyślnie parametr Dostęp do cen zakupu jest zaznaczony.

Czy ten artykuł był pomocny?