Rozchodowe typy cen

Na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe w sekcji Rozchodowe typy cen prezentowana jest lista rozchodowych typów cen dostępnych dla tego kontrahenta, czyli cen do których:

  • przypisany został dany kontrahent
  • nie przypisano żadnego kontrahenta

Każdy aktywny i nowo zdefiniowany typ ceny o charakterze rozchodowym jest automatycznie dodawany do kart istniejących kontrahentów, pod warunkiem, że do tego typu ceny nie został wcześniej przypisany żaden kontrahent. W przypadku gdy do nowo dodanego typu ceny zostanie przypisany kontrahent, wówczas typ ceny będzie dostępny tylko dla wybranego kontrahenta.

Sekcja rozchodowe typy cen na karcie kontrahenta

Jeśli którykolwiek z typów cen dostępnych dla kontrahenta nie jest dostępny dla zalogowanego operatora lub nie jest dostępny w danej firmie/centrum, to nie zostanie on wyświetlony w tej sekcji. Dlatego też, w zależności od tego, w jakiej firmie/centrum oraz przez jakiego operatora wyświetlana jest ta lista, może ona prezentować nieco inne dane.

W sekcji dostępne są parametry:

  • Domyślna – umożliwia wybranie domyślnego typu ceny dla kontrahenta, który jest inny niż ten określony globalnie dla centrum. Jeżeli użytkownik nie wskaże domyślnego typu ceny, to zostanie on pobrany z centrum. Ceny z cenników ustawionych na tym typie ceny będą pobierane w pierwszej kolejności na dokumentach wystawionych na tego kontrahenta.
  • Najniższa cena na dokumentach rozchodowych – po zaznaczeniu parametru na dokumenty pobierana jest najniższa cena spośród dostępnych i aktywnych cenników utworzonych na podstawie rozchodowych typów cen dostępnych dla danego kontrahenta w ramach danej firmy/centrum.
Wskazówka
Jeżeli na karcie kontrahenta zaznaczono parametr Najniższa cena na dokumentach rozchodowych, to na dokumencie wystawionym na tego nabywcę:

Kolejność pobierania cen w przypadku zaznaczonego parametru Najniższa cena na dokumentach rozchodowych została opisana w dedykowanym artykule.

Uwaga
Jeśli do rozchodowego typu ceny zostali przypisani kontrahenci i nie jest on w danym centrum typem domyślnym, wówczas tylko oni mogą korzystać z każdego cennika utworzonego na tym typie ceny.

Czy ten artykuł był pomocny?