Wysyłanie dokumentów windykacyjnych do klientów

Menu listy wezwania do zapłaty

Na listach wszystkich dokumentów windykacji (monitów, wezwań do zapłaty, not odsetkowych), w grupie: Wydruki znajduje się przycisk [Wyślij]. Z poziomu dokumentu oraz listy dokumentów użytkownik ma możliwość wysłania maili do kontrahentów wskazanych, jako płatnicy na dokumentach.

Wysyłanie odbywa się na następujących zasadach:

  • Użytkownik ma możliwość wysyłki seryjnej dla zaznaczonych dokumentów
  • Mail zostanie wysłany do każdego z kontrahentów wskazanych na dokumentach
  • Adres e-mailowy pobierany jest z karty kontrahenta wskazanego w nagłówku monitu/wezwania do zapłaty/noty (kontakty w adresie głównym)
  • W tematach wiadomości umieszczany jest opis pobrany z wartości słownika Temat wiadomości przypisanej w definicji danego typu dokumentu
  • W treści wiadomości umieszczany jest:
    • Opis pobrany z wartości słownika Treść wiadomości przypisanej w definicji danego typu dokumentu
    • Jako załącznik – zapisany do PDF domyślny wydruk dokumentu
Formularz wysyłki wskazanego na liście monitu

Czy ten artykuł był pomocny?