Akcje reklamacyjne

Użytkownik ma możliwość definiowania akcji reklamacyjnych, które wykorzystywane są podczas realizacji procesu reklamacyjnego.

Zarządzanie oraz definiowanie akcji reklamacyjnych możliwe jest z poziomu KonfiguracjaHandel/MagazynAkcje reklamacyjne.

Lista akcji reklamacyjnych

Przedefiniowane akcje reklamacyjne zaznaczone są kolorem niebieskim i nie ma możliwości ich usunięcia, akcje dodane przez użytkownika wyświetlane są w kolorze czarnym.

Definiowanie akcji reklamacyjnej

Aby dodać nową akcję reklamacyjną należy wybrać przycisk [Dodaj].

Formularz nowej akcji reklamacyjnej

Formularz nowej akcji składa się z zakładki Ogólne, która zawiera pola:

  • Nazwa – pole obowiązkowe, pozwalające na wprowadzenie 50-cio znakowej nazwy (liter lub cyfr), służącej do opisu obiektu. Nazwa akcji reklamacyjnej musi być unikalna.
  • Opis – pozwala na szersze opisanie danej akcji reklamacyjnej
  • Status po wykonaniu akcji – status, jaki przyjmie element reklamacji po wykonaniu akcji (po jej zarejestrowaniu)
  • RLS/RLZ – oznaczenie na jakim typie reklamacji (sprzedaż/zakup) wykorzystywana jest dana akcja
  • POS – określenie dostępności akcji reklamacyjnej dla stanowiska sprzedażowego POS
  • Opublikowana na WWW – określenie dostępności akcji reklamacyjnej dla aplikacji WWW
  • Aktywna – jeśli parametr jest zaznaczony, oznacza to, że dana akcja reklamacyjna może zostać wybrana na szczegółach elementu reklamacji.

Czy ten artykuł był pomocny?