Generowanie dokumentów z reklamacji

Generowanie dokumentów do zarejestrowanych akcji jest możliwe na 2 sposoby:

  • automatycznie – przy zapisie predefiniowanych akcji, dla których przewidziano generowanie odpowiednich dokumentów.
  • ręcznie – dla akcji, do których przewidziano generowanie odpowiednich dokumentów, a które nie są jeszcze powiązane z żadnymi dokumentami.

Domyślnie dokumenty generowane są na kontrahenta wskazanego na dokumencie reklamacji. Jeśli kontrahent nie został wskazany, dokument wystawiony zostanie na kontrahenta Nieokreślonego. System dopuszcza zmianę kontrahenta na już wygenerowanym dokumencie (w stanie zainicjowany lub zatwierdzony).

Na definicji dokumentów RLS i RLZ istnieje możliwość przypisania magazynów dostępnych dla tych dokumentów oraz określenie jednego z nich jako domyślny. Domyślność magazynu dla dokumentu RLS/RLZ nie oznacza, że to ten magazyn zawsze jest ustawiony przez system na dokumencie generowanym z reklamacji. Na dokumentach FS, FZ, PW, RW wygenerowanych z dokumentu RLS lub RLZ:

  • magazyn zostanie pobrany z pola Magazyn na formularzu akcji reklamacyjnej przypisanej do danego elementu reklamacji
  • jeżeli pole Magazyn na formularzu akcji reklamacyjnej dla danego elementu było puste, wtedy dokument zostanie wygenerowany na magazyn domyślny dla generowanego typu dokumentu
  • jeżeli w polu Magazyn na formularzu akcji reklamacyjnej Przyjęcie nowego towaru (FZ) wskazano opcję <Wszystkie>, w nagłówku dokumentu ustawiona zostanie opcja <Wszystkie>, natomiast na subelementach FZ domyślnie podpowie się magazyn ustawiony jako domyślny dla FZ. Operator ma jednak możliwość jego zmiany na inny dostępny dla FZ.
  • jeżeli w polu Magazyn na formularzu akcji reklamacyjnej Wydanie nowego towaru (FS) wskazano opcję <Wszystkie>, FS wygenerowane z tej RLS będzie pobierało zasoby ze wszystkich dostępnych dla FS magazynów. Nie ma jednak możliwości zmiany pobranych przez system zasobów.

Na dokumentach MM- generowanych z reklamacji:

  • magazyn źródłowy zostanie pobrany z pola Magazyn źródłowy na akcji Przesunięcie towaru do innego magazynu
  • magazyn docelowy zostanie ustawiony na magazyn domyślny dla typu dokumentu MM+ w danym centrum
  • dokumenty korekt są generowane zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami generowania tego typu dokumentów.

Czy ten artykuł był pomocny?