Anulowanie dokumentów pochodzących z transakcji międzyfirmowych

Anulowanie dokumentów biorących udział w transakcjach międzyfirmowych powinno rozpoczynać się od dokumentów przeciwnych.

Uwaga
Nie ma możliwości bezpośredniego anulowania dokumentów, które są dokumentami źródłowymi w ścieżce transakcji. Anulowanie dokumentu przeciwnego powoduje automatyczne anulowanie dokumentu źródłowego.

Przykład

  1. W firmie będącej sprzedawcą wystawiony został dokument FS, którego zatwierdzenie zainicjowało automatyczne wygenerowanie dokumentu WZ
  2. W ramach transakcji międzyfirmowych w firmie będącej nabywcą:
  • do dokumentu WZ powstał dokument przeciwny – PZ
  • do dokumentu FS powstał dokument przeciwny – FZ

W przypadku konieczności anulowania dokumentów:

  • należy w pierwszej kolejności anulować dokument PZ, co spowoduje automatyczne anulowanie WZ
  • następnie można będzie anulować FZ, co spowoduje automatyczne anulowanie FS

Czy ten artykuł był pomocny?