Dedykowane pola na dokumentach biorących udział w transakcjach międzyfirmowych (FS, WZ, FZ, PZ)

Magazyn odbiorcy – pole dostępne na nagłówku dokumentów FS i WZ. Umożliwia wybór magazynu lokalnego, na który generowany będzie dokument przeciwny.

Pole to uzupełniane jest magazynem domyślnym :

  • z centrum nabywcy w przypadku, gdy:
    • tylko nabywca wybrany na dokumencie jest kontrahentem wewnętrznym
    • zarówno nabywca jak i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi oraz odbiorca jest przypisany do innej firmy niż nabywca
  • z centrum odbiorcy, gdy zarówno nabywca jak i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do tej samej firmy.

Uwaga
W przypadku generowania FS z wielu dokumentów WZ wystawionych na różne magazyny, pole Magazyn obiorcy przyjmie wartość <Wszystkie>. 

Uwaga
Istnieje zmiany odbiorcy na dokumencie FS/WZ, jeżeli wygenerowany został on z dokumentu WZ/FS, który rejestruje transakcję międzyfirmową. 

Magazyn dostawcy – pole dostępne na nagłówku dokumentów FZ i PZ wygenerowanych z dokumentów FS/WZ. Prezentuje nazwę magazynu, na który został wystawiony powiązany dokument przeciwny (źródłowy).

Czy ten artykuł był pomocny?