Definiowanie kwestionariuszy

Kwestionariusze umożliwiają zbieranie dodatkowych informacji o pracownikach i kontrahentach, które mogą być wykorzystywane w procesie sprzedaży m.in. podczas tworzenia nowych Możliwości.

Formularz kwestionariusza składa się z listy pytań, które można zdefiniować się z poziomu:

 • Konfiguracja CRM Pytania
 • formularza kwestionariusza → sekcja Lista pytań → dodanie nowego pytania

Wszystkie zdefiniowane w systemie pytania można następnie dowolnie grupować w wybrane Kwestionariusze.

Lista pytań
Lista pytań

Po dodaniu nowego pytania należy uzupełnić pola:

 • Nazwę –treść pytania
 • Grupa – pole obowiązkowe do uzupełnienia, pobiera wartości ze słownika Grupa pytań (Konfiguracja → Słowniki uniwersalne CRM → Grupy pytań). Umożliwia grupowanie zdefiniowanych pytań w kategorie, których dotyczą.
 • Tekst – zaznaczenie parametru definiuje pytanie jako pytanie otwarte
 • Wartość – zaznaczenie parametru pozwala na wykorzystanie wartości atrybutu jako odpowiedzi na dane pytanie. Jako wartość odpowiedzi można wybrać jedynie atrybut, który:
  • na swojej definicji ma zaznaczony parametr Odpowiedź na pytanie kwestionariusza.
  • Ma format typu: tekst/ liczba/ wartość logiczna/lista/data

Po wybraniu atrybutu typu lista, w sekcji Lista wartości na formularzu pytania, można dodatkowo zdefiniować wartość punktową dla każdej odpowiedzi. Po zatwierdzeniu kwestionariusza, prezentowana zostaje na nim ocena wyrażona w wartościach liczbowych, obliczana jako iloczyn punktów zdefiniowanych na szczegółach pytania oraz wagę grupy pytań.

 • Wymagana – parametr domyślnie zaznaczony, wymaga udzielenia odpowiedzi na pytanie w kwestionariuszu.
 • Wartość domyślna – umożliwia zdefiniowanie wartości domyślnej dla odpowiedzi. Parametr dostępny do edycji tylko dla pytań z zaznaczonym parametrem Wymagana.
Dodawanie nowego pytania
Dodawanie nowego pytania

Po zapisaniu formularza pytania, za pomocą Szczegółów pytań, dostępnych na Liście pytań, istnieje możliwość doprecyzowania ich treści. W sekcji tej prezentowane są wartość zdefiniowane w słowniku uniwersalny CRM Szczegóły pytań (Konfiguracja Słowniki uniwersalne CRM), które można powiązać z danym pytaniem oraz określić jedną z nich jako domyślną.

Uwaga
Modyfikacja pytań przypisanych do kwestionariusza możliwa jest jedynie przez operatora dodającego kwestionariusz do obiektu, posiadającego uprawnienia do Modyfikacji kwestionariusza do wypełnienia. Uprawnienie dostępne jest z poziomu menu Konfiguracja Struktura firmy Grupy operatorów Inne uprawnienia.

Po zdefiniowaniu listy pytań, można przypisać je do wzorca kwestionariuszy, a następnie dołączyć do go do wybranego obiektu. Kwestionariusze dostępne są z poziomu listy:

 • kontrahentów
 • osób kontaktowych
 • pracowników

Aby przejść na listę kwestionariuszy należy wybrać przycisk [Lista] dostępny na jednej z powyższych list.

Przyciski w sekcji Kwestionariusze
Przyciski w sekcji Kwestionariusze

 

Czy ten artykuł był pomocny?