Wzorce kwestionariuszy

W systemie istnieje możliwość tworzenia własnych kwestionariuszy ankietowych w oparciu o wcześniej zdefiniowane pytania i odpowiedzi. Lista wzorców jest dostępna z poziomu Konfiguracja CRM Wzorce kwestionariuszy.

Zakładka Lista wzorców kwestionariuszy prezentuje zdefiniowane w systemie wzorce.

Formularz składa się z dedykowanej zakładek Ogólne oraz Obiekty oraz standardowych zakładek Załączniki i Historia zmian.

Formularz dodawania nowego kwestionariusza

Definiowanie pytań, z których składa się kwestionariusz zostało opisane w artykule Definiowanie kwestionariuszy. Przed zapisaniem nowego wzorca należy uzupełnić pole Nazwa.

Aby istniała możliwość wykorzystania zdefiniowanego wzorca kwestionariusza, należy przypisać go do obiektu, dla którego ma być dostępny. Z poziomu zakładki Lista obiektów można udostępnić wzorzec dla:

  • Kontrahenta
  • Pracownika
  • Kontaktu
  • Spotkania
  • Osoby kontaktowej

Przypisane do kwestionariusza obiekty będą również widoczne na zakładce Obiekty, na formularzu kwestionariusza.

 

Czy ten artykuł był pomocny?