Kursy walut

Lista kursów walut zawiera dane o wartościach kursów w ramach zdefiniowanych typów. Typy kursów służą do klasyfikacji kursów walut np. w zależności od banku lub kantoru, z którego pochodzą dane o wartościach kursów. Kursy walut są wykorzystywane przez użytkownika w przypadku prowadzenia transakcji walutowych np. do szybkiego przeliczania wartości dokumentów handlowych. Comarch ERP Altum pozwala na zdefiniowanie kilku walut systemowych w strukturze wielofirmowej.

W związku z tym na definicjach typów kursów konieczne jest określanie Waluty bazowej kursu. Jest to waluta, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Lista kursów walut

Okno Kursy walut składa się z dwóch paneli: Typy kursów i Kursy walut.

W sekcji Typy kursów użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego typu kursu, modyfikacji lub usunięcia istniejącego. W menu jest również opcja odświeżenia i zapisu wprowadzonych na liście zmian. Nie można usunąć domyślnego typu kursu. Na definicji typów kursów konieczne jest określanie Waluty bazowej kursu.

Natomiast sekcja prawa prezentuje kursy walut, określone w ramach danego typu. Są to kursy dla wszystkich walut zdefiniowanych w systemie – oprócz waluty bazowej – z dnia wskazanego w polu Dzień w prawym górnym rogu sekcji Kursy walut.

Lista Kursy walut składa się z kolumn:

 • Ilość – ilość jednostek waluty w przeliczeniu na walutę bazową
 • Waluta – symbol waluty obcej, dla której ma zostać wprowadzona wartość kursu
 • Wartość – kurs dla walut obcych w stosunku do waluty bazowej, w ramach danego typu kursu.
 • Bazowa – symbol waluty bazowej, czyli waluty, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Definiowanie nowego typu kursu

Przycisk [Dodaj] otwiera formularz definicji nowego typu kursu:

 • Nazwa – pole obligatoryjne
 • Adres sieci Web – adres strony WWW z kursami walut
  • www.nbp.pl – dla waluty systemowej PLN
  • www.ecb.eu – dla waluty systemowej EUR
 • Biblioteka – za pomocą przycisku wielokropka [] należy wskazać ścieżkę do pliku z rozszerzeniem .dll. Wskazany plik uruchamia serwis, za pomocą którego wykonywany będzie import kursów walut. Domyślnie w folderze instalacyjnym systemu dostępne są pliki:
  • Comarch.B2.NBPExchangeRateProvider.dll – dla waluty systemowej PLN
  • Comarch.B2.EcbExchangeRateProvider.dll – dla waluty systemowej EUR

Istnieje możliwość dodawania własnych bibliotek obsługujących inne strony www.

 • Waluta bazowa – parametr określający walutę bazową dla definiowanego typu kursu. Domyślnie waluta systemowa firmy, w której zalogowany jest użytkownik.
 • Czy pytać o kurs przy starcie programu? – parametr określający typy kursów, o które system ma pytać przy rozpoczęciu pracy. Okno z pytaniem pojawia się podczas uruchamiania systemu tylko wtedy, jeżeli żaden inny operator zalogowany do firmy, nie wprowadził kursu walut na ten dzień. Jeśli odpowiedź użytkownika to [Nie], system ustawi jako wartość domyślną kursu waluty wartość z poprzedniego dnia. Wybór odpowiedzi [Tak] otwiera okno wprowadzania wartości kursów na dany dzień.

W sekcji Wartość kursu należy wprowadzić wartości dla walut zdefiniowanych w systemie, w zależności od wybranej waluty bazowej oraz wskazanej przez użytkownika daty. Wartości te następnie będą prezentowane na liście kursów.

Aktualizacja kursów walut

Kursy walut są aktualizowane na dwa sposoby:

 • Ręcznie – za pomocą przycisku [Aktualizuj]
 • Automatycznie – z wykorzystaniem procesu BPM – Aktualizuj kursy walut

W obu przypadkach konieczne jest podanie adresu sieci Web dla typu kursu oraz wskazanie biblioteki odwołującej się do kursów udostępnianych w serwisach www.

Aktualizacja ręczna kursów walut odbywa się z poziomu listy walut.

Ręczna aktualizacja kursu walut

Po wybraniu odpowiedniej waluty i naciśnięciu przycisku [Aktualizuj] pojawia się okno Uaktualnienie kursów walut. Tu należy wskazać okres czasu, za który mają zostać pobrane informacje o kursie, oraz rodzaj aktualizowanego kursu.

Okno aktualizacji kursu walut

Za pomocą parametru Aktualizuj wszystkie użytkownik może zaktualizować wszystkie rodzaje kursów dostępnych w ramach firmy, do której jest zalogowany.

Aby móc automatycznie aktualizować kursy walut, należy dodatkowo podpiąć proces BPM – Aktualizacja kursu walut i dołączyć go do firmy oraz grupy operatorów, do której należy użytkownik.

Szczegółowy opis procesów BPM znajduje się w artykule Procesy standardowe.

 

Czy ten artykuł był pomocny?