Województwa

Województwa

Przycisk [Województwa] otwiera listę zdefiniowanych domyślnie województw/jednostek administracyjnych, którą można wykorzystać przy wprowadzaniu danych adresowych.

Lista zawiera informacje o nazwie jednostki, kraju, w którym się znajduje, jak również o statusie aktywności w systemie.

Lista jednostek administracyjnych

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/usuwania/zapisu danego obiektu z listy oraz jej odświeżania i zamknięcia. Opcja [Odśwież listy] pozwala na aktualizację list wyboru jednostek administracyjnych na innych obiektach np. formularzu firmy czy karcie kontrahenta.

Przyciski do obsługi listy

Aby zdefiniować nową jednostkę administracyjną należy wybrać przycisk [Dodaj], po czym wprowadzić jej unikalną nazwę oraz kraj, do którego będzie przyporządkowana. Wartość kolumny Kraj pobierana jest z listy krajów zdefiniowanych w dostępnych słownikach (Konfiguracja Ogólne Kraje). Parametr w kolumnie Aktywne jest domyślnie zaznaczony.

Czy ten artykuł był pomocny?