Lista dokumentów środków trwałych

Lista dokumentów środków trwałych dostępna jest z poziomu menu Środki trwałe pod przyciskiem [Dokumenty środków trwałych]. Z poziomu listy można dodawać, przeglądać, księgować oraz drukować dokumenty środków trwałych.

Lista dokumentów środków trwałych

Na liście dokumentów środków trwałych znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Dodaj dokument] – dodawanie dokumentów środków trwałych

Po wybraniu przycisku [Dodaj dokument] dostępna jest rozwijana lista z typami dokumentów: Otrzymanie, Modyfikacja wartości, Likwidacja, Amortyzacja, Zmiana miejsca i osoby.

Dokumenty środków trwałych mogą zostać wygenerowane automatycznie przez program lub można je dodać ręcznie z poziomu:

Szczegółowe informacje o typach dokumentów środków trwałych opisane są w kategorii Dokumenty środków trwałych.

Lista dokumentów środków trwałych składa się z kolumn:

 • Typ
 • Numer
 • Data wystawienia
 • Stan
 • Waluta
 • Zmiana wartości (bilansowa/podatkowa/MSR) – dostępność kolumn zależy od torów zaznaczonych w konfiguracji
 • Amortyzacja (bilansowa/podatkowa/MSR) – dostępność kolumn zależy od torów zaznaczonych w konfiguracji
 • Opis (domyślnie ukryta)
 • Właściciel (domyślnie ukryta)
 • Źródło (domyślnie ukryta) – informacja o tym, czy dokument został wygenerowany automatycznie, czy dodany ręcznie

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Dodatkowo, na liście dokumentów środków trwałych, dostępna jest możliwość zawężenia listy do dokumentów środka trwałego wskazanego w filtrze. Po wskazaniu środka trwałego konieczne jest użycie przycisku [Filtruj]. Po wybraniu w filtrze środka trwałego można za pomocą przycisku   otworzyć jego kartę do podglądu.

Czy ten artykuł był pomocny?