Logistyka

Zmiany związane z umożliwieniem obsługi dokumentów ZZ i PZ w Comarch POS

W związku z wprowadzeniem w najnowszej wersji Comarch POS obsługi dokumentów zamówień zakupu oraz przyjęć zewnętrznych, w Comarch ERP Altum wprowadzone zostały dedykowane parametry umożliwiające konfigurację pracy z tym obszarem.

Na formularzu centrum, na zakładce Stanowiska POS, dodana została sekcja Przyjęcia zewnętrzne, zawierająca parametry:

 • Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ (domyślnie zaznaczony)
 • Wymagany numer obcy na ręcznych PZ (domyślnie odznaczony)
Zakładka Stanowiska POS na formularzu centrum

Ustawienie parametrów można zmieniać w dowolnym momencie pracy z systemem. Podczas tworzenia nowego centrum podrzędnego, ich ustawienia pobierane są z centrum nadrzędnego.

W przypadku mPOSa na formularzu punktu sprzedaży, na zakładce Ogólne, dodana została nowa sekcja Dokumenty, z parametrami:

 • Wyświetlanie ceny zakupu na PZ
 • Wyświetlanie przycisku Przyjmij wszystko na PZ

Parametry są domyślnie odznaczone, z możliwością edycji w dowolnym momencie pracy z systemem.

Synchronizacja ZZ

Na nagłówku formularza zamówienia zakupu dodany został parametr Realizuj w POS, widoczny wyłącznie wtedy, gdy wskazany na nagłówku magazyn jest w tym centrum oznaczony jako magazyn POS. Parametr jest domyślnie odznaczony z możliwością jego edycji na zamówieniach zakupu w stanie zainicjowanym oraz niepotwierdzonym.

Parametr Realizuj w POS na nagłówku ZZ

W przypadku zaznaczenia parametru, a następnie zmiany magazynu wybranego na nagłówku dokumentu na:

 • inny magazyn będący magazynem POS– parametr pozostaje zaznaczony
 • magazyn nie będącym magazynem POS lub magazyn WMS – parametr zostaje automatycznie odznaczony i ukryty w interfejsie

Dodatkowo, aby dokument ZZ mógł zostać zrealizowany w POSie musi być wystawiony z:

 • rodzajem transakcji: krajowa
 • kierunkiem VAT: od netto
 • odznaczonym parametrem: odwrotne obciążenie

Zaznaczenie parametru Realizuj w POS na ZZ powoduje, że po stronie Comarch ERP Altum blokowane jest:

 • generowanie dokumentów FZ/PZ
 • otworzenie takiego zamówienia
 • wyłączanie pozycji z realizacji
 • dodawanie/usuwanie nowych pozycji na dokumencie
 • modyfikacja ilości
 • zmiana wartości cech

 

Po zatwierdzeniu zamówienia blokowana jest również możliwość odznaczenia parametru. Zamówienia zatwierdzone i w realizacji z zaznaczonym parametrem są synchronizowane do Comarch POS do centrum POS, do którego przypisany został magazyn wybrany na nagłówku dokumentu.

Zamówienia z zaznaczonym parametrem Realizuj w POSsą widoczne na liście w centrach do których dołączony jest magazyn wybrany na ich nagłówku.

W Comarch ERP Altum istnieje możliwość anulowania ZZ z zaznaczonym parametrem Realizacja w POS W przypadku, gdy taka operacja będzie mieć miejsce w trybie offline, wygenerowane dokumenty na stanowisku POS będą synchronizowane jako ręczne PZ.

Synchronizacja PZ

W wersji 2022.5 udostępniona została synchronizacja dokumentów przyjęć zewnętrznych które zostały wystawione w Comarch POS.

Parametryzowanie trybu weryfikacji podczas generowania dokumentów w POS

Na formularzu centrum, na zakładce Stanowiska POS, dodana została sekcja Tryb weryfikacji dokumentów, która ma na celu zlikwidowanie możliwości wygenerowania na przykład dwóch faktur do jednego paragonu.

Tryb weryfikacji dokumentów na zakładce Stanowiska POS

W sekcji prezentowane są poniższe parametry:

 • Generowanie faktury do paragonu z wartościami:
  • Offline – brak dodatkowej kontroli (ustawienie domyślne)
  • Online gdy możliwe – włączenie kontroli online, jeżeli jest to możliwe
  • Zawsze online – włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline
 • Generowanie korekty do dokumentu sprzedaży, z wartościami:
  • Offline – brak dodatkowej kontroli (ustawienie domyślne)
  • Online gdy możliwe – włączenie kontroli online jeżeli jest to możliwe
  • Zawsze online – włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline

 

 

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?