Wspólne

Zmiany w obszarze Krajowego Systemu eFaktur

Od wersji 2022.5 funkcjonalność importu faktur z Krajowego Systemu e-faktur została rozbudowana o nową listę oraz możliwość generowania faktury VAT w rejestrze.

Import faktur

W menu głównym Zakup, w grupie Dokumenty, dodano nową listę Import KSeF, która umożliwia import faktur z Krajowego Systemu e-faktur.

Przycisk Import KSeF

Po wybraniu przycisku otwierany jest formularz z listą faktur zakupu zaimportowanych z KSeF, zawierającą takie kolumny jak:

  • data wystawienia i wpływu dokumentu
  • NIP i nazwa sprzedawcy
  • numer obcy
  • wartości faktury

Z, użytkownik ma możliwość ergonomicznie zarządzać procesem importu FZ z KSeF, przeglądać faktury, czy kontrolować ewentualną duplikację dokumentów.

Przyciski do importu faktur

Nad listą dostępne są przyciski:

  • Importuj
  • Importuj za okres – umożliwia zawężenie listy dokumentów do wybranego zakresu dat według daty przesłania lub przyjęcia faktury
Okno importu faktur za okres

Uwaga
Obsługa KSeF do dnia 31.21.2022 będzie dostępna bez konieczności posiadania licencji. Od roku 2023, wszystkie operacje związane z obsługą e-faktur będą wymagać posiadania licencji na lub Użytkownik będzie musiał mieć wykupiony odpowiedni pakiet dokumentów w OCR.

Uwaga
Operacje importu dokumentów są dostępne wyłącznie dla operatora należącego do grupy operatorów z nadanym uprawnieniem: Pobieranie faktur z KSeF.

Po imporcie faktur z KSeF pobrany zostaje plik w formacie XML, na podstawie którego użytkownik powinien utworzyć fakturę zakupu oraz podpiąć plik jako załącznik do istniejącego w systemie ERP dokumentu.

Generowanie faktur VAT

W systemie Comarch ERP Altum została udostępniona lista Faktury zakupu KSeF, która ułatwi zarządzanie procesem integracji z KSeF w tym zakresie. Z tego poziomu Użytkownik może zdecydować, czy dana faktura ma zostać zaimportowana jako faktura VAT bezpośrednio do rejestru zakupu VAT.

Ustawienia rejestru VAT

Na centrum typu Firma została dodana nowa zakładka KSeF, na której należy uzupełnić dedykowane pola:

  • Faktury generuj w rejestrze VAT – należy wskazać rejestr, do którego mają być generowane faktury VAT
  • Korekty generuj w rejestrze VAT – należy wskazać rejestr, do którego mają być generowane korekty
Zakładka KSeF na centrum typu Firma

Po zaznaczeniu w Konfiguracji -> Firma -> parametru Obsługa KSeF w powyższe pola pobierany jest rejestr ustawiony jako domyślny w danym centrum. Jeżeli rejestr VAT nie zostanie wskazany w konfiguracji użycie akcji do generowania faktury VAT nie będzie możliwe (przycisk Faktura VAT na liście Faktury zakupu KSeF będzie wyszarzony).

Uwaga
Podczas generowania faktury VAT można zmienić domyślnie ustawiony rejestr na inny, zgodny z ustawieniami na centrum dla dokumentu FZV i KFZV.

Import faktur z KSeF do rejestru VAT

W celu wygenerowania faktury zakupu VAT na liście Faktury zakupu KSeF w sekcji Generowanie został dodany przycisk Faktura VAT.

Przycisk Faktura VAT

Po wybraniu przycisku w zależności od danych znajdujących się w zaimportowanym dokumencie można utworzyć FZV i KFZV. Po wygenerowaniu faktury VAT zostaje otwarte odpowiednie okno FZV/KFZV, z poziomu którego należy zapisać wygenerowany dokument.

Uwaga
Po wygenerowaniu faktury VAT nie ma możliwości wygenerowania kolejnej faktury zakupu lub VAT z tego samego dokumentu.
Generowanie dokumentu faktury zakupu VAT

 

Wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o wystawionej fakturze

Po wystawieniu faktury, a następnie przesłaniu jej do KSeF i otrzymaniu numeru KSeF udostępniona została możliwość poinformowania o tym Nabywcy za pomocą wiadomości e-mail. W tym celu, na karcie kontrahenta dodany został parametr Wysyłka maila o FS w KSeF.

Po skonfigurowaniu wysyłek mailowych w Comarch ERP Altum oraz zaznaczeniu parametru, w momencie odbioru UPO oraz nadaniu numeru KSeF, na wskazane konto mailowe kontrahenta automatycznie wysyłana jest wiadomość o wystawieniu faktury.

Parametr Wysyłka maila o FS w KSeF

Nowe kolumny związane z KSeF

W celu ułatwienia ergonomii pracy w obszarze KSeF dodane zostały kolumny:

  • Numer faktury, która prezentuje numer systemowy wygenerowanej FZ na zaimportowanych z KSeF
  • Status KSeF dostępny na liście FS, która prezentuje wartość z analogicznego pola dostępnego na formularzu faktury

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?