Promocje pakietowe

Promocje pakietowe są stosowane w celu zwiększenia sprzedaży towarów charakteryzujących się niskim poziomem popytu z produktami najczęściej kupowanymi. Za pomocą „pakietów” użytkownik może zdefiniować promocję, w której np. nabywca otrzyma gratis po zakupie produktu z określonej grupy. Łączenie promocji pakietowych z rabatami nagłówka pozwala na maksymalne zwiększenie sprzedaży całego asortymentu.

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania dwóch typów promocji pakietowych:

Na ich podstawie można zdefiniować takie promocje jak:

 • otrzymanie gratisu przy zakupie dowolnego towaru/towarów z listy
 • otrzymanie upustu na określone towary przy zakupie określonej ilości towarów
 • otrzymanie upustu na określone towary przy zakupie towarów o określonej wartości
 • otrzymanie zarówno upustu na określone towary oraz gratisu po spełnieniu określonych warunków promocji

Uwaga
W przypadku definiowania promocji dla całych grup artykułów, ich lista jest zawężona jedynie do tych grup, które nie należą do kategorii podziału artykułów z zaznaczonym parametrem Wielokrotne przypisanie artykułu do grup.

Naliczanie promocji pakietowych na dokument

Na definicji dokumentów OS, ZS, WZ, FS, PAR dostępny jest parametr Obsługa rabatów pakietowych, który określa sposób naliczania pakietów. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:

 • Automatyczna przy dodawaniu elementów – po wybraniu tej opcji rabaty pakietowe naliczane są podczas dodawania elementów na dokument
 • Ręczna – naliczanie rabatów pakietowych nastąpi dopiero po wybraniu przycisku [Rabaty pakietowe]

Gdy na definicji dokumentu (OS, ZS, WZ, FS, PAR) parametr Obsługa rabatów pakietowych jest odznaczony, na danym typie dokumentu system:

 • nie weryfikuje przynależności elementów do pakietu podczas dodawania elementów
 • nie nalicza rabatów podczas zatwierdzania lub modyfikacji danych na dokumencie

W kolumnie Lp. promocje pakietowe oznaczone są ikonami informującymi o:

– artykule, dla którego istnieją zdefiniowane promocje pakietowe.

– spełnieniu wszystkich określonych na definicji rabatów warunków i naliczeniu promocji pakietowej.

W przypadku ręcznego naliczania rabatów pakietowych, po wybraniu przycisku [Rabaty pakietowe] użytkownik może wybrać następujące opcje:

 • Nalicz rabaty – naliczone zostają rabaty pakietowe, zgodnie z zasadami dla poszczególnych pakietów.
 • Usuń rabaty – pozwala na usunięcie z dokumentu rabatu pakietowego. Opcja ta jest aktywna, jeśli na dokumencie znajduje się naliczony rabat pakietowy.
Uwaga
Dla pozycji dokumentu, dla których naliczona została promocja pakietowa, istnieje możliwość modyfikacji ceny początkowej.

Łączenie promocji pakietowych z rabatem nagłówka

Jeżeli na dokumencie zostały naliczone promocje pakietowe, to rabaty nagłówka naliczone zostaną na pozycje, które:

 • nie zostały objęte rabatem pakietowym
 • zostały objęte promocją pakietową z zaznaczonym parametrem Uwzględniaj rabat nagłówka i nie są oznaczone jako gratis

 

Czy ten artykuł był pomocny?