Rozrachunki z poziomu zapisu księgowego

Dodanie rozrachunku może nastąpić z poziomu zapisu księgowego wprowadzonego do dziennika.

Funkcja rozrachunków udostępniana jest na pozycji dekretu związanej z kontem rozrachunkowym, na zakładce Rozrachunki (odpowiednio Rozrachunki Wn lub Rozrachunki Ma, w zależności od tego po której stronie dekretu znajduje się konto rozrachunkowe). Przystępując do rozrachunku dekretów, użytkownik ma możliwość wyboru jednej z opcji:

  • [Dodaj]
  • [Powiąż tylko dekrety]
  • [Rozrachunek automatyczny].

Zasady działania tych opcji są analogicznie jak opisane podczas dokonywania rozrachunków z poziomu listy Rozrachunki, co pozwala na wykonanie z tego poziomu rozrachunki dekretów w stosunku:

  • Jeden do jednego
  • Jeden do wielu

Podczas wykonywania rozrachunku z poziomu konkretnego dekretu (po wyborze opcji [Dodaj] lub [Powiąż tylko dekrety] następuje otwarcie okna Zapisy księgowe na koncie. Po wybraniu z listy dekretów do rozrachowania (okno Zapisy księgowe na koncie), odpowiedniego zapisu księgowego następuje rozrachunek dekretów. Jeżeli źródłem dekretów były automatycznie zaksięgowane dokumenty, rozrachunkowi towarzyszy równoległe rozliczenie dokumentów. Gdy kwota zapisu rozliczającego będzie większa lub równa kwocie zapisu rozliczanego nastąpi jego całkowite rozliczenie. Na zakładce Rozrachunki Wn/Rozrachunki Ma odpowiedniego dekretu, w polu Pozostaje, kwota do rozliczenia będzie równa zero. W przypadku, gdy kwota zapisu rozliczającego będzie mniejsza od kwoty zapisu rozliczanego, zapis zostanie częściowo rozliczony. Wartość w polu Pozostaje będzie mniejsza od kwoty zapisu, większa od zera.

Na rozrachowanym zapisie księgowym na zakładce Rozrachunki Wn/Rozrachunki Ma prezentowane są skojarzone z nim zapisy księgowe rozrachowujące dany dekret.

Zakładka Rozrachunki Wn rozrachowanego dekretu

Czy ten artykuł był pomocny?