Księgowość

Moduł pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych, a następnie sporządzanie w oparciu o dane w nich zawarte sprawozdań finansowych oraz zestawień informacyjnych.