Sesje operatorów

W menu Konfiguracja → Struktura firmy dostępna jest funkcja Sesje operatorów służąca do zarządzania sesjami operatorów oraz przeglądania historii logowania wszystkich operatorów do systemu. Dostęp do niej ma wyłącznie operator należący do grupy B2_admin.

Lista sesji operatorów

Aktualna sesja operatora zaznaczona jest kolorem czerwonym. W prawym górnym rogu okna znajduje się filtr dla listy sesji z opcjami: Wszystkie, Przerwane, Otwarte.

Lista sesji operatorów zawiera następujące dane:

 • Id – identyfikator sesji
 • Operator – operator uruchamiający sesję
 • Centrum – jednostka struktury firmy, w której została uruchomiona sesja
 • Data utworzenia – data zainicjowania sesji
 • Data zamknięcia – data zakończenia sesji
 • Data ostatniej operacji – data ostatniej akcji zainicjowanej w danej sesji
 • Przerwana przez – operator, który przerwał sesję
 • Serwis – parametr wskazujący, czy dana sesja pochodzi z serwisu zewnętrznego, np. Mobile
 • Nazwa sesji – nazwa systemu lub aplikacji, w której uruchomiono sesję
 • Wersja bazy firmowej
 • Wersja programu

Obok standardowych przycisków odświeżania i eksportu listy do arkusza kalkulacyjnego znajduje się przycisk z symbolem nożyczek, służący do przerwania aktywnej sesji konkretnego operatora, np. w celu odblokowania dokumentów niedostępnych z powodu nieprawidłowego zamknięcia systemu.

Uwaga
Operator nie ma możliwości przerwania swojej aktualnej sesji.

Operator, którego sesja została przerwana, zostanie o tym powiadomiony komunikatem:

Jeśli natomiast do systemu zaloguje się operator, który ma już otwartą sesję, wówczas pojawi się komunikat:

 

Czy ten artykuł był pomocny?